Co wpływa na koszt analizy rynku?

Dla wielu organizacji, koszt analizy rynku to istotny czynnik, który biorą pod uwagę w trakcie poszukiwania wykonawcy. Warto sobie przy okazji tego zagadnienia zdać jednak sprawę, że ostateczna wycena zależy do pewnego stopnia od nas samych, a czasami naszą analizę kosztów warto rozszerzyć na perspektywę dłuższą niż tylko jeden projekt.

Poszukujesz wykonawcy analizy rynku? To zwykle ambitne, drogie i duże projekty o strategicznej wartości dla organizacji. Cena może być więc jednym z czynników, jakie weźmiesz pod uwagę przy wyborze wykonawcy. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, co wpływa na ostateczny koszt analizy rynku, oraz dlaczego w związku z tym warto rozważyć wykonawcę zlokalizowanego blisko naszej siedziby/obszaru działalności.

Cele biznesowe analizy

Analiza rynku może mieć różnorakie cele – od chęci dowiedzenia się więcej o konkurencji, przez wchodzenia na nowy rynek, lub wypuszczanie nowego produktu. Ten cel to w dużym mierze czynnik, który wyznaczy zakres i głębokość badania. Ma więc oczywisty wpływ na cenę analizę. Warto zauważyć, że poprawne określenie celu będzie w dużej mierze zależało od efektywnej komunikacji między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Specyfika rynku

Czy twój produkt sprzedawany jest w całym kraju, czy może tylko na bardzo specyficznym i lokalnym rynku? Czy w związku z tym łatwo jest o dane wtórne na jego temat? Im trudniej znaleźć odpowiednie dane i im mocniej trzeba polegać na wytwarzaniu zupełnie nowych danych, tym droższa będzie analiza.

Specyfika grupy docelowej

Czy grupą docelową badania są klienci indywidualni czy biznesowi? Menedżerowie czy freelancerzy? Różne grupy mają różne bariery wejścia. W niektórych przypadkach, dotarcie do odpowiednio dużej grupy jest utrudnione.

Większy zakres – większe koszty

Co do zasady, im większy jest geograficzny zasięg analizy rynku, tym większe generuje ona koszty. Nie jest to jednak zasada bez wyjątków. W niektórych przypadkach, nawet badania obejmujące rynki międzynarodowe, czy nawet rynek światowy, charakteryzują się świetnym dostępem do ogólnodostępnych danych wytwarzanych przez szanowane instytucje (np. izby handlowe lub Bank Światowy). Na szczeblu krajowym cennym źródłem informacji może być z kolei Główny Urząd Statystyczny.

Twoja pomoc jest nieoceniona!

Na podstawie wszystkich tych punktów, warto zauważyć, że w procesie wytwarzania analizy rynku ogromne znaczenie ma zaangażowanie zleceniodawcy. To on zna najlepiej specyfikę swojego rynku, kontekst swojej sytuacji biznesowej, a także posiada (często nie zdając sobie nawet z tego sprawy!) dostęp do wielu znakomitych źródeł wiedzy i danych, które bardzo pomogą w dokonaniu analizy rynku. Najważniejsze jest odpowiednie podejście, dzięki któremu będziesz traktować wykonawcę analizy jako partnera, z własnej inicjatywy dzieląc się wszelkimi informacjami, które mogą okazać się przydatne.

W ten sposób nie tylko zmniejszysz koszty analizy, ale także zbudujesz długotrwałą relację. W tym wszystkim, jak łatwo się domyśleć, mocno pomaga geograficzna bliskość wykonawcy, co daje możliwość częstych spotkań i warsztatów. Jeśli poszukujesz specjalistów z Krakowa, zapoznaj się z  usługami Quantify oraz naszym podejściem do wyceniania analizy rynku.