Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie KPiR

taxes

Powody zawieszenia działalności gospodarczej są różne. Mogą być związane ze złą koniunkturą na rynku, niezadowalającymi przychodami czy innymi czynnikami losowymi, przez które niemożliwe staje się efektywne i zyskowne funkcjonowanie firmy. Gdy tego typu decyzja zapadnie, możemy wstrzymać się z ponownym uruchomieniem działalności nawet do dwóch lat. Czy jest to jednak równoznaczne z wygaszeniem różnego rodzaju obowiązków wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa? Okazuje się, że nie, a najlepszym na to przykładem jest KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów.

O czym warto pamiętać?

Biuro rachunkowe Kognitariat pomoże każdemu przedsiębiorcy w określeniu zakresu działań, które muszą być prowadzone w czasie zawieszenia firmy. Przedsiębiorca ma bowiem obowiązek w dalszym ciągu prowadzić wspomnianą księgę, uwzględniając w niej wszelkie możliwe procesy gospodarcze i transfery kapitału. Istnieje wiele przykładów tego typu zdarzeń, spośród których wymienić należy przede wszystkim operacje kupna bądź sprzedaży elementów wchodzących w skład naszego osprzętowania. Może to dotyczyć pozbycia się komputerów firmowych, pewnych maszyn, a nawet związanego z nimi oprogramowania. Sytuacja wygląda tak samo, gdy przygotowujemy się do ponownego uruchomienia przedsiębiorstwa i w związku z tym kupujemy nowy sprzęt.

Kwestie rachunków

Niezwykle ważne jest to, iż w KPiR znaleźć muszą się również wszelkiego rodzaju usługi rachunkowe. Najczęściej dotyczą one stałych zobowiązań, które związane są z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Opłaty za wynajem pomieszczeń użytkowych, za energię elektryczną czy inne koszta, które dotyczą ochrony źródeł przychów – wszystko to musi znaleźć się w omawianej księdze, nawet wtedy, gdy nasza firma nie funkcjonuje. To samo zresztą tyczy się sytuacji, w której otrzymujemy wynagrodzenie za wcześniej wykonane zlecenia bądź projekty.

W Księdze Przychodów i Rozchodów znajdą się również zapisy dotyczące spraw prowadzonych z uwzględnieniem wykonywanej działalności przed faktem jej zawieszenia. Mowa tu między innymi o sprawach przed sądem, które są związane z prawem podatkowym czy administracyjnym.

W przypadku wstrzymania funkcjonowania firmy właściciel jest także zobowiązany rozliczyć kwestie obejmujące różnego rodzaju kontrole. Mogą one dotyczyć dowolnym obszarów związanych z obecnością na rynku.

Istotne podatki

Doradca podatkowy zwróci również uwagę na fakt, iż wszelkie wymienione przykłady, które zostaną przez nas zamieszczone w KPiR, muszą zostać rozliczone w deklaracji podatkowej. Mowa tu zarówno o ewentualnym ponownym uruchomieniu działalności jeszcze przed upływem roku podatkowego, jak także w przypadku utrzymania stanu zawieszenia. W pierwszym przypadku rozliczenie będzie miało miejsce przy okazji zaliczki podatkowej, natomiast w drugim mowa o zeznaniu całorocznym.

Jak więc widać, fakt zawieszenia prowadzonego przedsiębiorstwa nie zwalnia nas od obowiązku szczegółowego prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, dlatego warto o tym pamiętać.