Jak napisać dobry biznesplan?

Biz-Plan

Biznesplan jest nieodłącznym elementem tworzenia własnej działalności gospodarczej. Od jego wykonania bardzo często zależy powodzenie naszego projektu. Powinniśmy dopilnować tego, aby zawierał on wszystkie niezbędne elementy oraz zakładał realne szanse osiągnięcia sukcesu biznesu.

W jakim celu tworzy się biznesplan?

Dokument ten jest pisemną charakterystyką projektu, w który chcemy się zaangażować. Musi dokładnie opisywać samą ideę naszego biznesu, to jak ma on wyglądać i poradzić sobie na tle konkurencji, szczególnie na początku swojego istnienia. W biznesplanie musimy umieścić wszystkie realne cele, które chcemy osiągnąć, informacje na temat specyfiki naszej działalności (jakie usługi będą wykonywane), strategie które pomogą nam w dotarciu do klienta i utrzymaniu się na rynku oraz przede wszystkim ocenę finansową pod kątem aktualnej sytuacji gospodarczej i przewidywań na następne lata. Musimy oszacować czy nasz projekt może się przyjąć, czy i po jakim czasie osiągnie stopień rentowności oraz ile środków musimy przeznaczyć na jego start.

Istotne jest, aby zawartość naszego biznesplanu była wiarygodna oraz zwięźle napisana. Nie powinniśmy zakładać celów, które mogą przerosnąć nasze możliwości finansowe. Dokument ten jest swego rodzaju przepustką do podjęcia rozmów na temat udzielenia kredytu czy pożyczki w banku lub pozyskania funduszy w ramach dotacji, np. w urzędzie miasta.

Jak powinien wyglądać dobry biznesplan?

Kluczowym elementem jest przedstawienie całej zawartości merytorycznej w zrozumiałej i przejrzystej formie.

Każdy biznesplan składa się z określonych elementów. Na samym początku powinna znaleźć się charakterystyka przedsiębiorstwa i produktu, czyli dokładne dane na temat firmy i jej właścicieli, rodzaju i specyfiki wykonywanych w jej ramach usług, a także czynniki, które będą wyróżniać naszą działalność na tle konkurencji. Bardzo ważne jest też to, czy funkcjonuje ona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Po takim wstępie należy rozwinąć nasz biznesplan o kolejny punkt, czyli strategię działania oraz cele, jakie zamierzamy zrealizować na samym początku istnienia naszej działalności gospodarczej.

Następnie charakteryzujemy kadrę, która bierze udział w procesie powstawania firmy oraz dalszego zarządzania nią. Poza osobami pełniącymi funkcje kierownicze musimy również napisać o części pracowniczej. W tym punkcie zamieszczamy także informacje, m.in. o polityce zatrudniania, sposobach wynagradzania oraz ilości osób zaangażowanych w cały projekt.

W dalszej części zajmujemy się analizowaniem powodzenia naszego biznesu pod względem obecnej sytuacji na rynku, działającej konkurencji oraz klienteli i metodom dotarcia do niej. Po tym przechodzimy do przedstawienia naszej strategii marketingowej. Najważniejsze informacje w tym zakresie to: metody promowania naszej firmy, początkowe kampanie reklamowe oraz wysokość budżetu przeznaczona na tego typu działania.

Ostatni i zarazem najważniejszy etap to plan finansowy. Musimy w nim umieścić takie dane jak: środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności, wypunktowanie wszystkich niezbędnych wydatków, sposoby osiągnięcia zwrotu poniesionych kosztów oraz analizę finansową na kolejne lata.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Biznesplany tworzone są dla różnych osób i instytucji, dlatego istotne jest określenie jego adresata już na samym wstępie.

Dobrym pomysłem jest również umieszczenie grafik, które mają zachęcać do dokładnego zapoznania się z treścią. Tekst wzbogacony różnymi ilustracjami i zdjęciami czyta się o wiele wnikliwiej i przyjemniej.

Czy wskazane jest sporządzenie biznesplanu przez kogoś z zewnątrz?

Oczywiście jest to możliwe do wykonania, lecz przyjmuje się, że biznesplan powinien zostać sporządzony przez samego właściciela tworzonej działalności, ponieważ wszystkie informacje w nim zawarte opierają się na naszych pomysłach, wizjach i celach. Pomimo licznej objętości biznesplanu, nie jest to zbyt zaawansowana forma, dlatego śmiało powinniśmy przystąpić do jego samodzielnego napisania. Poza tym zawsze można podpatrzeć dostępne w Internecie wzory gotowych biznesplanów. Jeśli ten argument nie jest odpowiednio przekonujący, być może czynnik oszczędnościowy będzie wystarczająco zachęcający. Stworzenie dobrego biznesplanu przez zleceniobiorcę to wydatek rzędu 200-300 zł. Czy nie lepiej środki te przeznaczyć na lepszy start naszej firmy?