Pomoce terapeutyczne do stymulacji słuchowej – Metoda Krakowska

Metoda Krakowska to terapia neurobiologiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jednym z jej elementów jest stymulacja słuchowa. Na czym polega i dlaczego jest tak ważna?

Metoda Krakowska to znana i ceniona forma terapii dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, zagrożonych dysleksją itd. Celem terapii jest zbudowanie systemu językowego i komunikacji u dzieci. Do osiągnięcia tego celu stosuje się szereg technik, które stymulują rozwój wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Jednym z jej elementów jest stymulacja słuchowa.

Metoda Krakowska – założenia

Metoda Krakowska, jak sama nazwa wskazuje, narodziła się w Polsce. Jej autorką jest profesor Jagoda Cieszyńska. Jest to terapia neurobiologiczna, której podstawy naukowe związane są z najnowszymi odkryciami na temat neuroplastyczności mózgu człowieka. Synapsy i system nerwowy mózgu kształtuje się nie tylko w okresie płodowym, ale także później – pod wpływem bodźców z zewnątrz. Szczególnie intensywny rozwój daje się zauważyć w pierwszych trzech latach życia dziecka, dlatego tak istotne jest, by terapię dziecka rozpocząć jak najszybciej.

Metoda Krakowska obejmuje 19 podstawowych elementów terapii:

stymulację słuchową
komunikację ułatwioną
gesty wizualizacyjne i interakcyjne
Manualne Torowanie Głosek®
techniki komunikacyjne
programowanie języka
dziennik wydarzeń
Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®
stymulacje funkcji wzrokowych
terapię funkcji motorycznych
wybór dominującej ręki
naukę zabawy tematycznej
stymulacje lewej półkuli mózgu
kształtowanie pamięci
stymulację zachowań społecznych
stymulację poznania wielozmysłowego
naukę kategoryzacji
stymulację myślenia przyczynowo-skutkowego
logoterię.

Stymulacja słuchowa – jeden z podstawowych elementów Metody Krakowskiej

Stymulacja słuchowa to jeden z najważniejszych elementów terapii. Dlaczego jest tak istotna? Odbieranie bodźców słuchowych i właściwe ich rozpoznawanie leży u podstaw nauki mówienia. Jeśli dziecko, z różnych powodów, nie słyszy bądź nie rozumie bodźców werbalnych i niewerbalnych, to nie nauczy się mówić. Dlatego terapię Metoda Krakowską rozpoczynamy od stymulacji słuchowej.
Słuchanie mowy odbywa się poprzez realizację programu „Słucham i uczę się mówić”. Jego celem jest ukształtowanie poprawnego wzorca mowy, kształtowanie uwagi i koncentracji dziecka. Ćwiczenia odbywają się poprzez słuchanie na słuchawkach specjalnie nagranego programu. Składa się z kilku elementów:
1. Cześć pierwsza:
samogłoski
wykrzyknienia
wyrazy dźwiękonaśladowcze
2. Cześć druga:
sylaby i rzeczowniki
trudne głoski
3. Część trzecia
sylaby i czasowniki
odmiana rzeczownika
przyimki

Stymulacja polega na słuchaniu nagranego materiału dwa razy dziennie przez około 10 minut. Wielu rodziców przekonało się, że ten etap terapii jest niełatwy do zrealizowania, ponieważ dziecko często się buntuje i nie chce mieć założonych słuchawek.
Celem stymulacji słuchowej jest naśladowanie przez dziecko usłyszanych wypowiedzi.
Do każdej płyty dołączone są książeczki z ilustracjami i tekstem.

Pełny zestaw pomocy z kategorii „Słucham i uczę się mówić” można znaleźć w sklepie internetowym juniora.pl