Czym zanieczyszczone jest powietrze w Twoim miejscu pracy?

Według danych istnieje kilka niebezpiecznych czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i bezpieczeństwo podczas przebywania w miejscu pracy. Chroń swoje zdrowie, ucząc się rozpoznawać niebezpieczne substancje – w tym różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza.

# 1 Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach

Najczęstszą przyczyną złej jakości powietrza w biurach jest obecność zanieczyszczeń. Te zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł chemicznych lub biologicznych.

  • Starsze budynki biurowe mogą zawierać azbest z izolacji lub ognioodpornych materiałów budowlanych.

  • Kleje stosowane w meblach z prasowanego drewna i podłóg laminowanych często zawierają formaldehyd.

  • Roztwory czyszczące zawierają niebezpieczne substancje chemiczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia.

  • Farby i odświeżacze powietrza zostały powiązane z poważnymi problemami zdrowotnymi.

  • Kopiarki i drukarki produkują toksyczne opary chemiczne, które gromadzą się w zamkniętych pomieszczeniach.

Pleśń jest najczęściej występującym zanieczyszczeniem biologicznym w budynkach biurowych. Zarodniki pleśni rosną w miejscach, gdzie występuje uszkodzenie wody lub nadmierne gromadzenie się wilgoci. Objawy astmy i alergii są często wynikiem ekspozycji na pleśń.

# 2 Nieodpowiednie systemy wentylacji

Systemy wentylacyjne w budynkach biurowych są przeznaczone nie tylko do ogrzewania i chłodzenia. Brudne systemy wentylacyjne mogą rozprzestrzeniać zanieczyszczenia w całym budynku biurowym. Budynki bez otwieranych okien muszą tym bardziej posiadać sprawny system wentylacji.

# 3 Słabe konstrukcje i remonty budynków

Wiele budynków zaprojektowano tak, aby mieściły kilka biur lub łączyły lokale mieszkalne i biura w tym samym budynku. Zanieczyszczenia powietrza mogą krążyć z jednej części budynku do drugiej. Salony do włosów i paznokci używają produktów chemicznych, które są niebezpieczne przy wdychaniu. Opary tlenku węgla ze spalin samochodowych mogą przepływać z podziemnych parkingów przez klatki schodowe i szyby wind do pomieszczeń biurowych.

Wiele budynków poddawanych jest renowacji w celu dostosowania do zmieniającej się liczby osób. Rezydencje mogą zostać przekształcone w mieszane powierzchnie biurowe lub do celów komercyjnych. Jeśli te renowacje nie zostaną przeprowadzone prawidłowo, budynki te mogą mieć nieodpowiednią wentylację.

Słabo wentylowane biuro powoduje szereg problemów zdrowotnych i chorób dla jego użytkowników – pracodawców, pracowników, klientów i wszelkich innych osób z personelu, które mogą tam przebywać. Objawy mogą wahać się od łagodnego do ciężkiego w zależności od poziomu zanieczyszczenia i źródeł. Test sprawdzania powietrza w biurze jest bardzo dobrym i coraz częściej wybieranym rozwiązaniem, które pomaga zidentyfikować zanieczyszczenia obecne w budynku i poziom zanieczyszczenia, z jakim ma się do czynienia w danym miejscu, co pozwala podjąć odpowiednie działania mające na celu wykluczenie w/w przyczyn zanieczyszczeń i stworzenie lepszego środowiska pracy. Warto o tym wiedzieć i o to się starać.

Przeczytaj również:
Pompa ciepła do ogrzewania domu – instalacja, korzyści, koszty