Jak optymalizować przestrzeń magazynową?

Każdy metr kwadratowy przestrzeni magazynowej kosztuje – to oczywistość. Kosztuje zarówno wytworzenie powierzchni, jak i jej eksploatacja. Dlatego szczególnie ważne jest optymalne wykorzystanie wszelkiej dostępnej przestrzeni magazynowej, stać się ono może bowiem atutem w działalności firmy. A z pewnością elementem budującym przewagę konkurencyjną nad innymi.

Magazyn, serce sprawnej firmy

Sprawna logistyka to ważny element funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Szybka dostawa towarów do klientów, kontrahentów czy współpracujących firm ma w nowoczesnej gospodarce kluczowe znaczenie.  Sprawna logistyka, w tym i zarządzanie magazynami wpływa również pozytywnie na zarządzanie kosztami, szczególnie w przetwórstwie przemysłowym, gdzie wymagany jest sprawnie działający system dostaw od kooperantów. Gdy w łańcuchu kosztów ważna jest każda złotówka czy euro to żadne towary czy podzespoły  nie mogą dłużej zalegać w magazynach, a sama przestrzeń magazynowa musi być wykorzystana maksymalnie.

Powierzchnia kosztuje

Magazyn. Pierwsze skojarzenie po usłyszeniu tego słowa to rozległa hala, z licznymi regałami, na których spoczywają liczne pudła czy inne opakowania. A także magazynier, poruszający się sprawnie w tym gąszczu. Magazyn we współczesnym przedsiębiorstwie, nastawionym z definicji na maksymalizację zysku, to jedynie element kosztotwórczy, nie wnoszący żadnej wartości dodanej. Dlatego właśnie magazyn powinien być wykorzystywany maksymalnie efektywnie, by każdy kawałek jego powierzchni spełniał optymalnie swoje zadanie.

Magazyn 3D

Zadaszona przestrzeń magazynu jest zbyt cenna, by wykorzystywać zaledwie 2-3 metry jego wysokości. Dobry magazyn, to taki zagospodarowany aż po sufit. Jednak znacznie większa ilość miejsca na regałach rodzi kolejne wyzwania, związane tym razem z precyzyjnym lokowaniem wyrobów w miejscach dla nich przeznaczonych, możliwością szybkiego dokonywania fizycznych przesunięć wewnątrz magazynów czy możliwie najszybszego kompletowania dostaw. Czyli mówiąc krótko – optymalizowania wykorzystania wszelkiej dostępnej przestrzeni magazynowej.

Chaos pod kontrolą

Znaczna rozległość i złożoność magazynu, jak i mnogość operacji – zarówno wewnątrzmagazynowych, jak i związanych z wpływem oraz wyjściem towarów z magazynu – wymaga sprawnej kontroli oraz bieżącego nadzoru. To już zadanie znacznie przewyższające możliwości pojedynczego człowieka, dlatego jedynym wyjściem jest powierzenie specjalistycznym systemom magazynowym. System WMS, czyli komputerowy system zarządzania magazynem, z jednej strony umożliwia szybkie monitorowanie stanów magazynowych, jak i wykonywanie wszelkich operacji związanych z gospodarką magazynową. Dzięki takim systemom można nawet niewielki magazyn wykorzystać optymalnie – od podłogi, aż po sufit.