Profesjonalne szkolenia ppoż

36346460771_c369916651_c

Aktualne szkolenia ppoż to nie tylko szeroki zakres wiedzy teoretycznej, ale także ćwiczenia praktyczne. W zakres szkoleń wchodzą zadania prowadzone w celu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Instruktorzy szkoleń praktycznych zwracają również uwagę na przygotowanie mentalne kursantów na sytuacje kryzysowe. Szkolenia ppoż. mają na celu nauczyć uczestników kursu umiejętności właściwego reagowania w trudnej sytuacji, gdy zagrożone jest życie i zdrowie człowieka.

Na stronie gpsbhp.eu/oferta/praktyczne-szkolenia-ppoz można zobaczyć jak efektywnie zorganizować i przeprowadzić ćwiczenia ppoż. Podczas kursów praktycznych można nauczyć się także umiejętności przewidywania pewnych zdarzeń, oraz panowania nad emocjami. W sytuacji zagrożenia ogromne znaczenie ma zapobieganie panice, a także szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń ppoż.

Pożar stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz ich otoczenia, dlatego podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o skuteczną ochronę przeciwpożarową. Zgodnie z art. 209 K.p. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz innych działań w celu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Należy uwzględnić rodzaj i poziom zagrożeń i zorganizować odpowiednią liczbę pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie.

Zakres szkolenia ppoż. nie jest regulowany szczegółowymi przepisami.

W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy potrafi nieść pomoc osobom, które ucierpiały na skutek wybuchu pożaru lub innych zagrożeń.

Teoretyczne szkolenia ppoż.

Podstawowa wiedza z zakresu ppoż. jest punktem wyjścia do szkoleń praktycznych. Wśród najważniejszych zagadnień teoretycznych omawiane są zagrożenia pożarowe w budynku, przyczyny powstania pożaru, systemy wykrywania oraz zwalczania pożarów i rodzaje sprzętu gaśniczego i ich działania. Kluczowym aspektem szkolenia jest przedstawienie zasad, oraz zadań mających na celu sprawną ewakuację w momencie zagrożenia oraz ratowanie ludzi.

Ćwiczenia praktyczne

Niezbędna wiedza teoretyczna zostaje utrwalona i usystematyzowana szkoleniami praktycznymi. Jednym z najbardziej istotnych zadań efektywnego kursu ppoż. jest nauka właściwych reakcji w realnych sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia. W praktyce polega ona na wykształceniu pewnych odruchów, aby w trudnych sytuacjach szybko podejmować trafne decyzje i skutecznie reagować.

Zajęcia praktyczne z zakresu ppoż. obejmują obsługę poszczególnych rodzajów gaśnic, hydrantów i innych urządzeń gaśniczych oraz sposoby zwalczania pożarów przy użyciu tego sprzętu. Ćwiczenia odbywają się w specjalnym namiocie, w którym stworzono warunki udające stan zadymienia w trakcie pożaru. Dzięki temu uczestnicy kursu praktycznego ppoż. przekonają się w praktyce, jak wyglądają takie działania w warunkach zadymienia lub pożaru.

Część pokazowa stanowi uzupełnienie kursu, pokazuje m.in. sposoby gaszenia pożaru w samochodzie, tłuszczu na patelni oraz płonącego ubrania na człowieku.