Dotacje z Unii Europejskiej na otwarcie firmy

Unia Europejska, jest instytucją, która powstała poprzez połączenie demokratycznych państw, mających gospodarczo-polityczny związek oferujący pomoc ludziom młodym i ambitnym, bądź też osobą mającym pomysł na siebie, jednakże niepotrafiącym wybić się z tłumu. Oferuje szereg wsparć, z jakich mamy możliwość skorzystania, a co za tym idzie spełnienia swoich marzeń. Zresztą, kto z nas nie słyszał o dotacjach z Unii Europejskiej dotyczących czy to branży szkoleniowej, czy też innowacji.

Zakres pomocy

Zakres pomocy, jakim cieszy się powyższa instytucja nie jest ograniczony, trzeba tylko zdecydować się na skorzystanie z niej. Najczęściej jednak zanim podejmiemy ostateczną decyzję borykamy się z faktami opowiadającymi się za i przeciw. Jednakże patrząc na przełomie lat jak wiele ludzi z tego skorzystało, a co za tym idzie nie pożałowało swojej decyzji, oczywistym jest, że nasze postrzeganie stopniowo będzie ulegać zmianie, do tego stopnia, że z biegiem czasu, jak również i po wielu dyskusjach na ten temat, sami postanowimy skorzystać z pomocy, jaka znajduje się wręcz na wyciągnięcie ręki. Ponieważ spróbować nam nic nie szkodzi, a co więcej może nas znacznie wesprzeć w naszych działaniach.

Ubieganie się o dotacje z Unii Europejskiej

By ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej, trzeba jednak podjąć się konkretnych kroków, każdy z nich jest szczegółowo opisany, forma zaś ich wykonania, jak również i atrakcyjność prezentacji uzależniona jest tylko i wyłącznie od naszych starań, dlatego też pamiętajmy, że nasze podejście do sprawy ma tutaj istotne znaczenie. Jednakże oczywistym jest, że jeśli działania, jakich się podejmujemy prowadzą do spełnienia naszych marzeń, to za pewne forma ich realizacji znajdzie się na najwyższym poziomie. Opisując zaś kroki, jaki związane są z dotacjami na otwarcie nowej firmy, to można je opisać w pięciu etapach. Pierwszym jest pomysł, który pojawia się ze względu na nasze zaangażowanie w sprawę, dopracowany w najmniejszych szczegółach, ponieważ od lat dojrzewał w naszych głowach.

Nie każdy wniosek o dotację wygrywa

Tylko najlepsze pomysły zyskają wsparcie z Unii Europejskiej. By potwierdzić czy nasz pomysł ma szansę powodzenia, warto jest przeprowadzić analizę SWOT. Ponieważ tak samo jak my w naszej rzeczywistości, nasz pomysł zostanie poddawany weryfikacji pod względem atrakcyjności, jak również i uwzględnienia najdrobniejszych szczegółów. Drugim z wyzwań jest określenie programu, który będzie mógł zaoferować nam wsparcie. Ten wybór głównie opiera się na celu, który przypisujemy pozyskaniu pomocy. Jest to ważne, ponieważ określa nam instytucje, w jakiej złożymy wniosek o dotację. Powiązany jest on ściśle z trzecim krokiem, który wiąże się z przygotowaniem wniosku dołączając niezbędne dokumenty i załączniki. Zawiera on również gotowy biznes plan, który związany jest z opisem, na co zostają wykorzystane środki unijne i który przekona komisję, ponieważ materiały te poddawane są ocenie merytorycznej, jak również i formalnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przechodzi się do czwartego etapu, jakim jest wdrożenie projektu na podstawie zapisanych we wniosku założeń projektowych, wcielanych zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac.

Rozliczenie z projektu

Ostatnim zaś piątym krokiem w naszych staraniach jest rozliczenie się z projektu. Odbywa się to poprzez przekazanie w ręce komisji sprawozdania o przebiegu realizacji inwestycji, ponieważ każda złotówka, jaką uda nam się pożyczać, musi być spożytkowana, tak jak wynika z naszych wniosków. Może wydawać się, że wymagań jest sporo jednakże jak się rozejrzymy to zauważymy, że wszędzie są takie same. Wystarczy odpowiednio do nich podejść, a co za tym idzie, osiągnąć założony cel otrzymując nowy start w nowe życie, które uzależnione jest w dalszych etapach tylko i wyłącznie do naszych działań. Ponieważ Unia Europejska zapewniła nam stabilną podstawę, cała reszta zaś uzależniona jest od naszych działań, które powinny być sukcesywne i przybliżające nam do osiągnięcia pełnej satysfakcji. Wielu potrafi to docenić i dać sobie szansę na lepsze jutro, co widać chociażby spoglądając na nasz rynek.