Lotne związki organiczne – VOC

Czy szukasz informacji, na temat lotnych związków organicznych (VOC), na które powinniśmy uważać?

Rozpuszczalniki organiczne, to jeden z nielicznych rodzajów stosowanych w różnego rodzaju obiektach. Oprócz surowców, stosowane są również różne środki czyszczące. Jednakże w odniesieniu do lotnych związków organicznych, uważa się za związki organiczne, z których wszystkie mają prężność pary, w temperaturze 293,15 K, nie mniej jednak niż 10 Pa, czy też są one lotne, nawet w warunkach, w jakich obecnie się znajdują. Na stronie internetowej http://wszystkooemisjach.pl/23/lotne-zwiazki-organiczne , możemy również znaleźć odnoszące się do innego kryterium klasyfikacji lotnych związków organicznych (VOC), ktora częściej znajduje zastosowanie w różnego rodzaju farbach oraz lakierach. W tym przypadku, można polegać na Rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju, które zostało rozporządzone dnia 8 sierpnia 2016 roku, zgodnie z jego zawartością, lotne związki organiczne to LZO, o punkcie wrzenia, w początkowej temperaturze 250० C, mierzona przy normalnym ciśnieniu, w temperaturze 101,3 kPa.

Co dokładnie powinieneś wiedzieć o lotnych związkach organicznych (VOC)?

Bardzo ważne jest dokonanie ogólnej oceny, czy instalacja emituje LZO, tj. analizę składu powszechnie stosowanych materiałów, a tym samym surowców różnego rodzaju. Mogą one zawierać różnorodne rozpuszczalniki, co dodatkowo pozwala ocenić, jaka część może znajdować się w danym momencie, w powietrzu atmosferycznym, w otoczeniu.