Kiedy praca staje się nałogiem

W naszym społeczeństwie króluje etos pracy. Osoby, które dużo pracują uważa się za bardzo godne szacunku i wartościowe. Wiele osób ma tendencje do przechwalania się tym, jak wiele czasu i energii poświęcają pracy zawodowej. Dochodzi do sytuacji, że na ludzi deklarujących, że praca sprawia im przyjemność, społeczeństwo spogląda niezbyt łaskawie. Bo jak to? To praca nie męczy? Przecież trud i znój to stali towarzysze zapracowanych. W takich warunkach nie trudno o rozwój patologicznej relacji z pracą, czyli pracoholizmu.

Czy to jeszcze pracowitość czy już pracoholizm?

Pracoholizm jest uczuciem ciągłego wewnętrznego przymusu wykonywania pracy lub innych czynności z nią związanych. Pod jego wpływem zaczynasz poświęcać czas, który dotychczas spędzałeś na uprawianiu hobby czy pielęgnowaniu kontaktów z bliskimi obowiązkom zawodowym. Praca staje się dla pracoholika wartością nadrzędną, której podporządkowane jest całe życie. Ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi potrzebami.

Czym przejawia się pracoholizm?

Pierwszym z objawów jest poświęcanie pracy coraz większej ilości czasu. Jeżeli zostajesz po godzinach w biurze, nawet gdy obiektywnie nie ma ku temu przesłanek, może to oznaczać symptomy pracoholizmu. Dla pracoholików najważniejsze jest robienie kariery i zarabianie coraz większych pieniędzy. Osobami najważniejszymi w jego życiu stają się przełożeni i kontrahenci. Pomimo odnoszonych sukcesów, osoby uzależnione od pracy nigdy nie czują satysfakcji i wciąż mają wrażenie, że ich dokonania są zbyt małe.

Jakie zagrożenia niesie uzależnienie od pracy?

Uzależnienie od pracy może doprowadzić organizm do skrajnego wycieńczenia. Znane są przypadki śmierci z przepracowania. Okazuje się, że poświęcanie pracy zbyt wiele godzin w ciągu doby bez należytego odpoczynku znacznie podnosi ryzyko śmierci na skutek udaru.

Jak radzić sobie z pracoholizmem?

Osobie uzależnionej od pracy pomóc może jedynie specjalista, który na podstawie wywiadu będzie mógł postawić właściwą diagnozę. Najlepsze efekty przynosi psychoterapia. Wyjście z nałogu wymaga wyrobienia sobie nawyków umożliwiających osiągnięcie work-life balance. Pomocne mogą okazać się grupy wsparcia, np. Anonimowi Pracoholicy.

Polecamy:
Zarabianie na wypełnianiu ankiet – kilka przydatnych informacji