Jak zrobić największe oszczędności przy wykorzystaniu silników elektrycznych?

Przemysł jest zalewany poradami, jak oszczędzać energię dzięki silnikom elektrycznym. Większość z tych porad dotyczy tylko jednej kwestii, a w jeszcze gorszych przypadkach przedstawia tylko jeden i stronniczy punkt widzenia. Przejdźmy zatem do dostarczania uczciwych, bezstronnych i rzetelnych informacji. Oto kilka wskazówek jak silniki elektryczne trójfazowe mogą Ci pomóc oszczędzać energię i pieniądze.

Pomiar

Wyrażenie „Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz zarządzać” pozostaje prawdziwym stwierdzeniem dotyczącym silników elektrycznych. Aby wywrzeć największy wpływ, musisz dokładnie zrozumieć, które silniki i procesy zużywają najwięcej energii w Twoim zakładzie. Umożliwi to ukierunkowanie wysiłków i uzyskanie najszybszego zwrotu z inwestycji.

Zrozum zużycie energii

Silniki elektryczne są urządzeniami przetwarzającymi energię, przetwarzają energię elektryczną na energię obrotową i część ciepła. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między prędkością silnika (prędkość obrotowa) a obciążeniem silnika [siła przeciwna (moment obrotowy)]. Zużycie energii przez silnik jest związane zarówno z prędkością, jak i obciążeniem. Wolny silnik z pełnym obciążeniem zużywa więcej energii niż szybki silnik bez obciążenia.

Stała prędkość v Zmienna prędkość

Zastanów się, w których zastosowaniach jest już zmienna prędkość, w tych, w których prędkość musi pozostać stała, a w tych, w których prędkość można zmniejszyć. Uważaj jednak, zmniejszenie prędkości w niektórych aplikacjach nie zmniejszy zużycia energii. Na przykład zmniejszenie o połowę prędkości systemu przenośników oznacza po prostu, że przenośnik będzie potrzebował dwa razy więcej czasu na przemieszczenie tej samej ilości materiału.

Wyłącz to

Brzmi prosto, ale najskuteczniejszym sposobem oszczędzania energii jest wyłączanie silnika, gdy nie jest potrzebny. Często powodem, dla którego tego nie robimy, jest postrzegane ryzyko dodatkowego zużycia podczas uruchamiania silnika. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku silników uruchamianych bezpośrednio w sieci.

Efektywne projektowanie systemu

Instalowanie najnowszych silników i urządzeń o wysokiej sprawności nie ma sensu, jeśli cały system jest zasadniczo nieefektywny. Zbadaj, jak działa system i określ, kiedy i gdzie silnik pracuje niepotrzebnie.

Zwolnij

Mówiąc najprościej, przy tym samym obciążeniu wolny silnik wykonuje mniej pracy niż szybki silnik. Oszczędzać energię można więc tylko w zastosowaniach wymagających mniejszej ilości pracy.

Napędy o zmiennej prędkości oszczędzają energię, pozwalając silnikowi wykonywać mniej pracy. Są bardzo skuteczne w zmniejszaniu prędkości i oszczędzaniu energii w zastosowaniach, w których główną siłą przeciwną jest opór, więc jest to szczególnie prawdziwe w aplikacjach klimatyzacji, wentylatorów i pomp odśrodkowych. Ze względu na fizykę oporu niewielkie zmniejszenie prędkości silnika spowoduje większe zmniejszenie wykonanej pracy i zużytej energii. Na koniec, używaj energooszczędnych elementów sterujących silnikiem.