IPOsystem czyli zarządzanie produkcją

Produkcja jest jedną z najważniejszych gałęzi każdej gospodarki. To na niej opierają się handel i usługi. Odpowiednie zarządzanie procesami produkcyjnymi ma bezpośredni wpływ na jakość towarów, czas ich wykonania i zadowolenie klientów. Systemów, które mają za zadanie pomóc w tym procesie, jest całe mnóstwo. System, który robi to samodzielnie, jest tylko jeden.

Inteligentny IPOsystem

IPOsystem jest systemem do zarządzania procesem produkcji. W przeciwieństwie do pozostałych środowisk o podobnym charakterze, można go nazwać w pełni zautomatyzowanym i inteligentnym. Większość systemów służy jedynie wspomaganiu decyzji podejmowanych przez człowieka. IPOsystem wszystkie decyzje podejmuje sam na podstawie zgromadzonych przez niego danych. Maksymalny czas przetwarzania informacji to kilka sekund. Platforma oblicza najlepsze statystycznie rozwiązanie i momentalnie wprowadza je w życie. Fabryka zarządzana przez IPOsystem nie ma żadnych strat z tytułu złego zarządzania ludźmi i maszynami.

Dzień pracy z IPO

Jak wygląda to w praktyce? Pracownik przychodzący na halę loguje się w systemie i otrzymuje odpowiedź zwrotną, jakie zostało mu przydzielone zadanie, w jakim czasie powinien je wykonać i którą maszynę do tego użyć. Obowiązki są przydzielane dynamicznie i mogą się różnić dla tego samego pracownika w zależności od czasu rozpoczęcia pracy. Wszystkie braki w zasobach są od razu obsługiwane. Przykładowo, awaria sprzętu skutkuje automatycznym przeniesieniem zasobów pracowniczych na inne stanowiska, a zepsuta maszyna jest zgłaszana do centrali. System świetnie radzi sobie również w czasie sytuacji kryzysowej. Gdzie leży jego przewaga nad innymi? Z pewnością w czasie działania. Standardowy system wspierający decyzję nie przyspiesza procesu, którego, tak czy siak, muszą wykonać ludzie. Kadra zarządzająca musi spotkać się i umówić plan działania na następny tydzień lub dwa. Zajmuje to czas i jest w dużej mierze niedokładne. Nie można przewidzieć awarii maszyny lub epidemii grypy wśród pracowników. IPOsystem pracuje i analizuje informacje na bieżąco. Nie próbuje ich przewidzieć, tylko w szybki sposób zarządzać wyjątkami i wprowadzać w życie scenariusze optymalne przy konkretnych danych wejściowych.

Sukces matematyki

System jest dowodem na skuteczność modeli matematycznych. Pogląd, że wszystko można wyliczyć, jest w tym projekcie jak najbardziej słuszny. Co jednak w sytuacji, gdy nastąpi zdarzenie, które nie zostało zaprogramowane? W takich przypadkach o wiele lepiej sprawdza się zarządzanie ludzkie. IPOsystem może się jednak uczyć. Pierwsze zdarzenie może zostać obsłużone w sposób nielogiczny i niezgodny ze sztuką, jednak każde kolejne będzie miało lepsze wyniki. Decyzje są podejmowane w sposób dynamiczny poprzez analizę tysiąca różnych parametrów. Podejmowane działania mogą się różnić w zależności od pory dnia, ilości pracowników czy stanu magazynów. Nad stworzeniem systemu pracowali najlepsi matematycy i statystycy przez prawie sześć lat. Po takim czasie można oczekiwać naprawdę fachowego produktu.

Kompleksowa obsługa

Poza „inteligencją” systemu, środowisko jest przeznaczone do kompleksowej obsługi procesu produkcji. Od hal produkcyjnych, poprzez transport wewnętrzny, stan magazynów, zaopatrzenie, nawet po zatrudnienie i obecności pracowników w pracy. Uzupełnia i wspomaga wszystkie systemy ERP, stanowiąc osobny moduł dla konkretnej gałęzi firmy. Stąd tak wielka popularność IPOsystem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wiele firm produkcyjnych zdecydowało się na wdrożenie systemu i są z tego powodu bardzo zadowolone. Co chwila pojawiają się nowi zainteresowani. Choć rozwiązanie do najtańszych nie należy, to inwestycja bardzo szybko się zwróci w postaci braku „uciekających” pieniędzy. Brak przestojów produkcyjnych, perfekcyjne zarządzanie czasem ludzi i maszyn, brak problemu braków w magazynach – to wszystko przyczynia się do realnych oszczędności, które mogą sięgnąć nawet 20 proc. całościowego przychodu firmy. IPO jest środowiskiem przyszłości i innowacyjnym rozwiązaniem, które wprawi w zachwyt każdego przedsiębiorcę.