Zakres działalności budownictwa specjalnego

Większość budowanych współcześnie konstrukcji opiera się na standardowych, dobrze znanych technologiach, są jednak projekty, które ze względu na swoją specyfikę, najczęściej wynikającą z przeznaczenia budynku wymagają zaangażowania szczególnych sił i środków. Chodzi tutaj o budowę obiektów “ściśle wyspecjalizowanych”.

Zarówno w zakresie budowy, jak i adaptacji już istniejących budynków do specyficznej roli, jaką będą pełnić po przebudowie. Nawet słowo budynek jest tutaj nieodpowiednie, bo budownictwo specjalne zajmuje się również obiektami, które budynkami nie są.Polskie budownictwo odrobiło w ostatnich dziesięcioleciach bardzo ważną lekcję w zakresie innowacyjności, bez której budownictwo specjalne nie jest w stanie nie tylko się rozwijać, ale również funkcjonować.

Kto tego nie rozumie, nie zrozumie też czym się zajmuje budownictwo specjalne. Projekty bowiem, które nie wymuszają innowacyjnego podejścia, innowacyjnego myślenia i adekwatnych do nich technologii nie są w zakresie budownictwa specjalnego. Powstały w naszym kraju, cenione firmy, często wąsko wyspecjalizowane, które wiodą prym w swojej dziedzinie i z powodzeniem realizują najtrudniejsze projekty na całym świecie skutecznie konkurując z potentatami z Europy Zachodniej i Azji. Choć budownictwo specjalne jest bardzo szeroką dziedziną, można powiedzieć, że jej zakres jest porównywalny z ludzką wyobraźnią bo ograniczenia techniczne prędzej czy później zostaną przez inżynierów przezwyciężone. Aby obrazowo przedstawić zakres działania tej gałęzi budownictwa weźmy jako przykład wysypisko śmieci i elektrownię atomową czy skomplikowane obiekty wojskowe, jak budowane właśnie w naszym kraju elementy tarczy antyrakietowej. To wszystko nadal jest w zakresie budownictwa specjalnego. Laik, w  wielu przypadkach może nawet nie dostrzec, że budowany obiekt ze względu np. na zastosowane technologie niewidoczne dla ludzkiego oka, jest projektem spełniającym definicję budownictwa specjalnego.

Ustawodawca próbował nawet uregulować zakres zainteresowania budownictwa specjalnego w naszym kraju, definiując dość ogólnikowo obiekty (budynki to zbyt wąskie określenie, ponieważ jak już wspominałem budownictwo specjalne nie zajmuje się tylko nimi) dla poszczególnych dziedzin gospodarki: energetyki, górnictwa, rolnictwa itp, ale aby to się udało przepisy należałoby corocznie nowelizować, bo ambicja współczesnego człowieka stawia przed firmami zajmującymi się budownictwem specjalnym stale nowe wyzwania. Najlepszym przykładem z ostatnich lat są realizacje związane z energetyką odnawialną.