Rola węgla dla całego społeczeństwa

Węgiel jest najpowszechniej dostępnym paliwem kopalnym. Stanowi podstawę światowego zaopatrzenia w energię elektryczną, dostarczając ponad 40% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest także kluczowym składnikiem w produkcji stali i betonu i jest niezbędnym materiałem w budowaniu zrównoważonych społeczeństw.

Energia ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju – dla budowania silniejszych społeczności ze szpitalami i szkołami. Dlatego węgiel też wspiera biznes i przemysł, mogąc zapewnić trwałe zatrudnienie i wzrost gospodarczy.

Na całym świecie 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do elektryczności. Aby to zmienić, potrzebne są działania międzynarodowe. Przewiduje się, że do 2035 r., Jeśli nie zostaną podjęte działania, około miliard ludzi będzie nadal żyć bez elektryczności. Świat potrzebuje celu w zakresie dostępu do energii, aby zapewnić energię tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Węgiel będzie podstawą, na której będzie budowany dostęp do energii. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazują, że zapewni ona ponad połowę energii elektrycznej dostępnej w sieci, potrzebnej do dostarczania energii wszystkim. Czyste technologie węglowe, takie jak zaawansowane wytwarzanie energii z węgla oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, mogą umożliwić wykorzystanie światowych zasobów węgla zgodnie z celami środowiskowymi i klimatycznymi.

Wydobycie węgla zapewnia ponad siedem milionów miejsc pracy na całym świecie.

Dla wielu życie w ubóstwie oznacza życie z niespełnionym potencjałem. Spowodowane jest to brakiem szans, korzyści ekonomicznych i edukacyjnych oraz brakiem dostępu do energii. Ubóstwo prowadzi do złych wyników zdrowotnych i przedwczesnej śmierci, ponieważ ludzie nie mają dostępu do czystej wody, żywienia, opieki zdrowotnej, edukacji, odzieży i schronienia. Dostęp do energii jest niezbędny do rozwiązywania problemów, które powodują ubóstwo. Po jedzeniu i schronieniu energia jest jednym z fundamentów współczesnego społeczeństwa. Bez energii ludzie nie mają dostępu do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Życie bez energii to życie w ubóstwie. Świat musi działać. Zanim będziemy mogli sprostać niezliczonym wyzwaniom rozwojowym, przed którymi stoją najbardziej potrzebujący, musimy zapewnić dostęp do energii. Rosnące, dynamiczne gospodarki są niezbędnymi warunkami wstępnymi stawienia czoła wyzwaniom środowiskowym, które stoją przed nami w tym stuleciu.

Rola węgla w zapewnianiu dostępu do energii

Zasoby węgla istnieją w wielu krajach rozwijających się, w tym w krajach borykających się ze znacznymi wyzwaniami energetycznymi. Węgiel będzie zatem odgrywał ważną rolę we wspieraniu rozwoju energii elektrycznej przy obciążeniu podstawowym tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Energia elektryczna opalana węglem będzie wprowadzana do krajowych sieci i zapewni dostęp do energii milionom oraz będzie wspierać wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, dzięki rozwiązaniom takim jak lipnowskiopal.pl/rypin/ .