Mój biznes – plan od czego zacząć?

shutterstock_45587638

Jednym z najważniejszych dokumentów przyszłego przedsiębiorcy jest biznes plan. To on pozwala uzyskać  potrzebne środki na rozpoczęcie działalności oraz jasno określić cel do jakiego dążymy.

Ogólny zarys

Niezbędnymi elementami planu  jest  oczywiście ogólny zarys działalności i dalsze kroki dotyczące przyszłości. To pozwala ocenić czego oczekujesz po tej działalności. Jasny cel to pół drogi do osiągnięcia zamierzonych efektów. Poza sferę planów niezbędne są  informacje o ilości pracowników i charakterze ich pracy. Sam plan to również uwzględnienie wszelkich kosztów rozpoczęcia działalności  w skład tego elementu wchodzą pieniądze wydane na sprzęt, opłaty administracyjne, lokal itp.

Same plany i kosztorysy nie są  jednak najważniejsze kluczem do sukcesu w przyszłości  są wszelkie analizy to one pozwolą  określić ryzyko na rynku , potencjalnych odbiorców, sposób reklamy. Dobrze przeprowadzone rozeznanie minimalizuje ryzyko i ograniczy koszta wiązane ze złym inwestowaniem czy tez przeinwestowaniem w jakąś ze sfer.

Analiza rynku

Analizowanie można rozpocząć od strategicznego rozeznania. Ugruntuje to pozycje naszych planów i pozwoli określić ryzyko rynkowe. Zmiany zachodzące w ostatnich latach staja się coraz szybsze, a konkurencja wciąż rośnie i zmienia się bardzo elastycznie do zaistniałych warunków.  Ta forma analizy dąży do rozeznania się w strategii naszej konkurencji pozwala określić ich metody działania a co za tym idzie słabe i mocne punkty.

Analiza SWOT

Odmienna formą jest analiza środowiskowa dążąca do  zawężenia poszczególnych badanych elementów od ogółu  do szczegółu. Ma na celu wychwycenie cech środowiska, w którym będziesz funkcjonował. Jest to niejako tło i to ono wyznaczy bariery i ułatwienia w rozwoju  twojej działalności  Jest to bardzo ważny element bo pozwala określić cały kierunek działalności i jest punktem wyjścia do  dalszych strategii. W koncepcje analizy środowiskowej wchodzi analiza branży określająca jeszcze ściślej siły działające w danym obszarze jednocześnie wyznacza Ci linie startu. Często spotykana   jest  też analiza SWOT to najbardziej popularna metoda określania mocnych i słabych stron przedsięwzięcia  urealnia on nasze plany i ogólnikowo podsumowuje ten etap badania rynku.

Po rozegnaniu się w ogólnym zarysie należy przejść do bardzo szczegółowej analizy rynku określającej całą jego koniunkturę i budowę.  Tworzenie strategii konkurencyjnej powinno być nie tylko zastosowane w biznes planie a obejmować wszystkie działania późniejsze rozpoczętej działalności .Aby prawidłowo uwzględnić wszystkie jej elementy należy przestrzegać pewnych wytycznych.

Spójrz oczami klientów

Po pierwsze trzeba spojrzeć  oczami klientów przeglądających oferty firmy i dokonać wyboru. W sposób faktyczny pokaże to naszą  konkurencyjność. Rynek zawsze się zmienia nie ma opcji pozostawania w stagnacji dlatego analiza rynku powinna być stała nie tylko na potrzeby tworzenia biznesplanu. Klienci zawsze podejmują decyzje na bazie dwóch  elementów  względnych korzyści a nie realnych oraz wrażenia a nie faktów.  Z tą wiedza dużo łatwiej podjąć działania dotyczące zarówno rozpoczęcia jak i rozwoju działalności. Warto tez tworzyć tak zwane mapy rynku,  aby wizualnie określić start i dalszy przebieg rozwoju.

Wszelkim analiza podlegają też  zyski i straty oraz promocje marketingowe sam początek jest trudny i bazujemy głównie na analizie rynkowej całość weryfikuje dopiero rozpoczęcie działalności. Jednak im lepiej się do tego przygotujemy tym łatwiej będzie nam się odnaleźć. Sam biznes plan jest zarysem i wyznaczeniem kierunku jednak na przestrzeni działalności powinien być elastyczny  i dopasowywać się do zmian na rynku. W tworzeniu go należy poświęcić dużo czasu na analizie wszelkich elementów jest ich o wiele więcej i zagłębiają się bez wyjątku w każdy obszar działania.

Na pozór są one bardzo podobne i sprawiają wrażenie  skomplikowanych. W rzeczywistości nic bardziej mylnego jeśli jako przedsiębiorca nie będziemy dobrymi obserwatorami rynku i wyłączymy myślenie strategiczne to nic nie pomorze osiągnąć nam sukcesu. Z długofalowych analiz wynika jeszcze jedna korzyść pozwalają one w późniejszym okresie na szybsze  decyzje a do tego bardziej trafne. Jest to  plus bo skoro Ty nie wykorzystasz szansy to zauważy ją  kto inny. Wraz z rozpoczęcie pisania biznes planu zacznijmy od analizy i kontynuujmy ją  już zawsze stanie się to porostu elementem sposobu działania naszego przedsiębiorstwa.