Pellet – jak obchodzić się z nim bezpiecznie?

Przy prawidłowej obsłudze pellet drzewny jest bezpieczny i nieszkodliwy. Pellety drewniane powstają poprzez suszenie i prasowanie czystych cząstek drewna. Naturalnie występująca lignina mięknie podczas granulowania, a następnie twardnieje podczas procesu chłodzenia, aby związać cząstki drewna razem w granulki. Trudno sobie wyobrazić, jak taki czysty produkt mógłby być niebezpieczny.

Niestety przez lata zdarzały się przypadki niewłaściwego obchodzenia się z pelletami drzewnymi, co skutkowało poważnymi obrażeniami, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Główne zagrożenia ze strony pelletów drzewnych to fakt, że pellety drzewne wytwarzają CO i powodują ubytek tlenu. Oznacza to, że zamknięte pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane i testowane na obecność CO, zanim osoba będzie mogła tamże bezpiecznie wejść.

Jak bezpiecznie korzystać z pelletów drzewnych?

Pył z pelletów drzewnych w wysokich stężeniach jest wybuchowy, jeśli zostanie wystawiony na działanie źródła zapłonu. Aby zapobiec wybuchom, pył drzewny nie powinien gromadzić się powyżej 3 mm głębokości. Sprzęt elektryczny w pobliżu pelletów drzewnych powinien być uziemiony, aby zapobiec wyładowaniu elektrostatycznemu. Czyszczenie pomieszczeń magazynowych i roboczych powinno odbywać się przez zamiatanie lub przy użyciu bezpiecznego elektrostatycznie systemu próżniowego. Nigdy nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia. Jeżeli do przemieszczania pelletu drzewnego po podłodze używany jest ładowacz czołowy, krawędź łyżki przechodząca przez podłogę powinna być wyposażona w niemetalowy materiał rozpraszający elektryczność, aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych i iskier.

Dla osób wrażliwych pył z pelletu drzewnego może powodować łagodne podrażnienie skóry, może powodować objawy alergii lub astmy w przypadku wdychania. Pod wpływem wilgoci i temperatur powyżej 60 °C pellety drzewne są podatne na samonagrzewanie się i mogą się zapalić. Idealnie, pellety drzewne powinny być przechowywane w temperaturze poniżej 30°C. W przypadku magazynowania na dużą skalę zaleca się stosowanie czujników temperatury podłączonych do systemu alarmowego w celu wykrywania wysokich temperatur i potencjalnych pożarów.

Po wystawieniu na działanie wody pellety drzewne pęcznieją od około trzech do czterech razy. Oznacza to, że nie należy używać wody do gaszenia pożarów w zamkniętych zbiornikach na pellety. Zamiast tego do gaszenia pożaru należy używać azotu i dwutlenku węgla. Jeśli pellety się zapalą, nie zaleca się przekłuwania osłony magazynowej, ponieważ gazy pirolityczne powstające w środku są wysoce łatwopalne i mogą eksplodować lub gwałtownie zapalić się w kontakcie z powietrzem.

Została nawet stworzona karta charakterystyki materiału, w której opisano zagrożenia związane z pelletami drzewnymi i bezpieczne procedury postępowania. Zostały też przeprowadzone kompleksowe badania nad odgazowywaniem pelletu drzewnego.

Konsultacja merytoryczna artykułu: lipnowskiopal.pl/rypin/