Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje ochronę życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów. Wypłacane jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego i w innych sytuacjach komunikacyjnych. Jeśli nie zostanie Ci wypłacone odszkodowanie lub otrzymasz świadczenie, które znacznie odbiega od Twoich oczekiwań, masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela NNW. Jak to zrobić i ile jest na to czasu? Odpowiadamy!

Jaki jest czas na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NNW?

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz 3 lata w przypadku kolizji, natomiast 20 lat, jeśli był to wypadek. Oba terminy ograniczone są przez przepisy regulujące przedawnienie roszczeń, co oznacza, że zgłoszenie szkody, jak również odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej należy wnieść z zachowaniem tychże terminów. Jeśli chcesz zapoznać się z pełną podstawą prawną odwołania, jest ona uregulowana w Ustawie z dn. 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NNW?

Od każdej decyzji ubezpieczyciela NNW masz prawo się odwołać. Nie jest to bowiem decyzja ostateczna. Jak zatem napisać skuteczne odwołanie? Co powinno zawierać? Przede wszystkim na samym początku przeanalizuj swój wniosek o uzyskanie odszkodowania, który został złożony do ubezpieczyciela. Dodatkowo zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), by upewnić się, że ubezpieczyciel niesłusznie nie wypłacił odszkodowania lub obniżył jego kwotę.

Jedna z kluczowych informacji, której nie może zabraknąć w takim odwołaniu, to kwota odszkodowania, jakiej oczekujesz od firmy ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że musi być ona zgodna z warunkami ubezpieczenia. Dodatkowo do odwołania od decyzji ubezpieczyciela warto dołączyć niezależną opinię lekarską, która będzie jasno wskazywała stopień uszczerbku na zdrowiu po wypadku. Poza opinią lekarza załącz także dokumentację medyczną.

To bardzo ważne, by odwołanie od decyzji ubezpieczyciela NNW zawierało rzeczowe argumenty, które udowodnią, że firma ubezpieczeniowa podjęła nieodpowiednią decyzję i konieczna jest jej zmiana. Stąd też niebagatelną rolę w przypadku odwołania stanowią dowody, które potwierdzą Twoje żądania. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje odwołanie zostało sporządzone skutecznie i da Ci szansę na uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania, najlepszym rozwiązaniem będzie skonsultowanie się ze specjalistami, którzy pomogą Ci w jego przygotowaniu. Mają oni również przygotowane wzory odwołania od decyzji NNW, a także – jeśli potrzebujesz – innych odwołań, jak chociażby wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela OC.