Na jaką umowę możesz liczyć jako lektor w szkole prywatnej?

a5

Zarówno studenci jak i absolwenci studiów o profilu językowym biorą pod uwagę możliwość pracy jako lektor języka obcego, co jest szansą na zdobycie doświadczenia, ale również daje elastyczność w formie współpracy samego lektora z wybraną szkołą językową. Zanim jednak podejmiemy współpracę, należy sprawdzić, jakie możliwości współpracy posiada lektor.

Forma zatrudnienia

Podobnie jak w innych branżach istnieją różne formy zatrudnienia lektora w przeciętnej szkole językowej, a szczegóły współpracy dobiera się indywidualnie, w zależności od ilości godzin i formy pracy. Najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach językowych jest umowa o pracę. Chociaż na tą formę zatrudnienia liczy najwięcej pracowników, to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest najrzadziej spotykaną formą zatrudnienia. Czemu? Ten rodzaj umowy nie tylko jest mało elastyczny, ale generuje wiele kosztów zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Z racji różnej ilości godzin pracy oraz często inne miejsca zatrudnienia, oprócz wspomnianej szkoły językowej umowa o pracę nie zawsze jest konieczna.

Częściej podczas pracy w szkołach językowych wykorzystuje się umowy cywilnoprawne- umowę zlecenie i umowę o dzieło. Mówiąc o umowie zlecenie, należy mieć świadomość, że wymaga ona mniejszej ilości opłat i jest bardziej elastyczna, jednak pod względem finansowym jest dość mało atrakcyjna. Jeśli chodzi o potrącane składki, to co miesiąc pobierana jest opłata na składki ZUS, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia. Jeśli lektor jest zatrudniony dodatkowo w innym miejscu pracy, gdzie ma umowę, wówczas składki ZUS nie są pobierane. W przeciwieństwie do umowy zlecenie, umowa o dzieło nie zobowiązuje do składek na ZUS. Jednocześnie jest to najbardziej elastyczna forma zatrudnienia dla lektorów.

W kontekście umowy o dzieło warto pamiętać jeszcze o aspekcie przeniesienia z przeniesieniem praw autorskich, jednak nie zawsze są one brane pod uwagę w pracy lektora języka obcego. Czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło? Działając na podstawie umowy zlecenie kluczowym elementem współpracy jest staranność wykonanej usługi, niezależnie od efektu końcowego. Umowa o dzieło zwraca uwagę w szczególności na efekt, natomiast same czynności wiodące do uzyskania tego efektu są mniej ważne.

Jakie inne opcje?

W niektórych szkołach językowych istnieje możliwość zatrudnienia lektora, który posiada zarejestrowaną własną działalność gospodarczą. Jest to najrzadszy sposób zatrudniania pracowników w szkołach językowych, jednak istnieje taka możliwość. Trudno jest jednoznacznie określić wysokość wynagrodzenia na tej formie współpracy.
Jaka forma pracy najbardziej się opłaca?
Patrząc na różne formy zatrudnienia, najbardziej opłacalną formą jest zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umowy o dzieło. Lektor podejmujący współpracę jednak nie zawsze ma wpływ na formę zatrudnienia, może jednak negocjować warunki współpracy.

Zobacz również język hiszpański w Łodzi – szkoły językowe w Łodzi