Przemysł kontra umowy dla osób niepełnosprawnych

Nuova-sede-SARIV
Wszystkie osoby niepełnosprawne, zarówno te z urodzenia, jak i z nabycia (wypadek, choroba) posiadają szczególne uprawnienia niedostępne osobom pełnoprawnym. Umożliwiają im one dostosowanie się do wymagającego rynku pracy, oraz dają szansę, aby stały się zawodowo aktywne.

Wszelkie programy aktywizacji społecznej, jak np. programy pomagające w wychodzeniu z izolacji, uczeniu się samodzielności i tym samym nabywaniu podstawowych umiejętności, które zdrowym ludziom są dane jakby z rozpędu i nie są niczym nadzwyczajnym, pomagają osobom czasowo wykluczonym z życia społecznego, oraz izolującym się właśnie z powodu swej niepełnosprawności. Istnieją instytucje pomagające we wdrożeniach zawodowych dla niepełnosprawnych.

Co na to przemysł?

Sam przemysł pędzi do przodu napędzany przez swoich inwestorów i nie zwraca uwagi na tych, co za nim nie nadążają. Dlatego stworzono zakłady pracy chronionej, w których zatrudnia się osoby wykluczone społecznie, oraz niepełnosprawne. Wbrew pozorom, taka osoba może zająć się różnymi dziedzinami produkcji, jeśli tylko zostanie odpowiednio przyuczona do danej pracy. Oczywiście, człowieka jeżdżącego na wózku inwalidzkim nie zatrudnimy jako np. konwojenta, ale może on jak najbardziej np. sprzedawać bilety w kinie, lub pracować na jakiejś wolnej taśmie, nie wymagającej częstego odrywania się od pracy. Może również pracować w biurze, przy komputerze, lub uprawiać jakiś inny –wolny zawód. Osoby niepełnosprawne mogą robić wiele rzeczy, jednak najpierw muszą przełamać barierę swojej niedoskonałości. Jest to bariera bardziej psychiczna, niż fizyczna.

Renta

Jeśli ktoś miał wypadek i tym samym stał się osobą niepełnosprawną, oczywiście otrzymuje rentą inwalidzką. Jednak ta renta nie musi wymuszać na nim siedzenia w domu. Niedawno Sejm RP podniósł kwotę pozwalająca dorobić do swojej renty i obecnie jest to 70% przeciętnego wynagrodzenia. Niepełnosprawny nie musi się więc obawiać o to, że jeśli więcej zarobi, ZUS może odebrać mu rentę (bądź co bądź jedyne, pewne, miesięczne dochody takiej osoby). Należy jednak pamiętać, że do dochodu zalicza się nie tylko praca zawodowa, także inne dochody zdobyte w roku podatkowym jak m.in. różnego rodzaju świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, dodatki, czy nawet honoraria z działalności artystycznej, czy twórczej, oraz przychody z wynajmu i dzierżawy.

PEFRON

Czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instytucja zajmująca się dofinansowaniem potrzeb dla osób niepełnosprawnych, poprzez pomoc w zakupie odpowiednich przedmiotów, pomagających takim osobom np. w poruszaniu się. Np. PEFRON może dofinansować zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego dla osoby, która go naprawdę potrzebuje. Także zakup protez, które przecież nie są tanie. Np. proteza nogi od kolana w dół (pomijając oczywiście kolano) może kosztować nawet ponad dziesięć tysięcy złotych. Nie każdego stać na taką protezę i dlatego są one dofinansowywane przez PERFON. Osoba niepełnosprawna może także zwrócić się o pomoc do różnych fundacji istniejących przecież tylko po to, aby pomagać tym najbardziej wykluczonym.

Opracowano we współpracy z producentem materiałów kwasoodpornych firmą http://www.mei-stal.com.pl – dziękujemy!