Jak zrozumieć opcje binarne

opcje-binarne

Opcje binarne są czasami nazywane opcjami cyfrowymi i są rodzajem sposób inwestowania, w którym inwestor podejmuje jedną z dwóch możliwych decyzji. Otwiera on bowiem pozycję PUT lub CALL względem danego aktywa bazowego. Takim aktywnym może być waluta, akcje spółki giełdowej czy na przykład towar taki jak ropa naftowa. Z uwagi na taką charakterystykę, opcje binarne są znacznie prostsze w obsłudze niż klasyczna metoda inwestowania na rynku papierów wartościowych.

Opcja binarna może zostać zrealizowana jedynie w momencie jej wygaśnięcia

Jeżeli w tym momencie, cena danego aktywa jest wyższa niż jej cena w momencie zawierania tego kontraktu, inwestor otrzymuje zwrot w wysokości wcześniej zdefiniowanej kwoty pieniężnej. Taka sytuacja dotyczy kontraktu CALL. Jeżeli realizujemy kontrakt opcyjny PUT, to aby otrzymać premię, cena aktywa bazowego musi być niższa niż cena w momencie zakupu tego kontraktu. Premia wypłacana jest w stałej wysokości, bez względu na to jak wysoko poszybowała cena akcji (lub jak niewiele). Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi tylko o to, aby była ona minimalnie wyższa lub niższa od zaplanowanej.

Opcje biorą się z kontraktu

który daje możliwość ale nie obowiązek do zakupu danego aktywa po konkretnej cenie w przyszłości. Jeżeli jesteś przekonany że rynek będzie wzrastał, to kupujemy opcję Call i w ten sposób zabezpieczamy sobie możliwość wykupu danej jednostki po konkretnej cenie, bez względu na to jaki będzie jej kurs w przyszłości. Opcje binarne są do tego stopnia uproszczona, że nie musimy fizycznie kupować danego aktywa, a w ten sposób nie jesteśmy zmuszeni do dokonywania inwestycji opiewających na wysokie kwoty.

(In the money – out of the money

Należy także zapoznać się z pojęciem kontraktu zakończonego “w cenie” (In the money) lub “nie w cenie” (out of the money). Chodzi tutaj o to, czy w momencie wygaśnięcia opcji nasza inwestycja zakończyła się pomyślnie, czyli kurs zachował się dokładnie tak jak przewidzieliśmy czy też nie. Na rynku różne firmy proponują także bardziej rozwinięte formy opcji binarnych, takie jak na przykład “one touch”. To narzędzie jest bardzo popularne na rynku Forex oraz inwestowania w waluty. Za pomocą tej opcji binarnej inwestor wykorzystuje możliwość osiągnięcia przez dany walor konkretnego pułapu cenowego w danym okresie, ale w przeciwieństwie do opcji Call lub PUT cena nie musi utrzymać się na tym poziomie i może spaść. Wystarczy zatem, że osiągnie ona konkretny poziom, a później może sobie swobodnie opaść. Jeżeli zdarzy się to w okresie przed wygaśnięciem danego kontraktu, to możemy powiedzieć że zakończył się on w cenie.

Ryzyko inwestycyjne

Opcje binarne jak każda inna forma inwestycji zagrożona jest ryzykiem inwestycyjnym i należy pamiętać, że aby dobrze ulokować pieniądze trzeba posiadać fundamentalną wiedzę na temat podstaw gospodarki, należy posiadać umiejętność dokonywania analizy technicznej oraz wiedzieć jakich narzędzi należy przy tym wykorzystywać. Bez znajomości informacji giełdowych, może okazać się że zamiast zwrotu z inwestycji będziemy pieniądze tracić.