CMR – cyfrowa i papierowa wersja, jaka różnica?

Od 22 lutego 2019 r. cyfrowy list przewozowy (e-CDP) i e-CMR zostały sformalizowane i są prawnie równoważne z ich papierowymi odpowiednikami. Ta modyfikacja stanowi ważny krok naprzód w cyfrowej transformacji transportu lądowego poprzez łączność cyfrową. Jednak nadal istnieje wiele wątpliwości co do krótkoterminowej opłacalności korzystania z tych dokumentów w ich formacie cyfrowym. Wyjaśniamy niektóre z najważniejszych punktów dotyczących jego wdrożenia i użytkowania.

Czym jest e-CMR i jakie są jego zalety?

Nie jest dokumentem samym w sobie, ale protokołem ratyfikowanym przez ONZ i przyjętym przez każdy kraj. CMR standaryzuje informacje, które muszą znajdować się w umowie przewozu między nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą. Jego elektroniczna wersja, e-CMR, zawiera te same informacje w dokumencie cyfrowym, który jest dostępny na wspólnej platformie – kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i wiedzieć dokładnie, jak z tej cennej wiedzy skorzystać dla swojego biznesu. To ważne!

Ogromną zaletą e-CMR jest dostępność informacji w czasie rzeczywistym. Dzisiaj, aby spedytor mógł rozliczyć usługę, musi otrzymać od przewoźnika podpisany CMR. dni na zwrot to dwa dni na rozliczenie usługi. Dzięki e-CMR spedytor może uzyskać potwierdzenie odbioru w czasie rzeczywistym, co pozwala na większą sprawność w administracyjnym zarządzaniu przesyłkami. Jest to niewątpliwie ważny konkurencyjny skok dla sektora transportowego.

Z drugiej strony, istnieje prawdziwość i precyzja danych. Format cyfrowy czy cmr pdf zmusza strony do czytelnego i poprawnego uzupełniania wszystkich danych CMR, ułatwiając tym samym odczytanie, zarządzanie i śledzenie treści umowy w całym łańcuchu wartości. Z pewnością jest to szansa dla operatorów logistycznych warto to zastosować dzięki integracji ERP.

Jak działa e-CMR?

Wdrożenie e-CMR pociąga za sobą konieczność posiadania partnera, który może działać jako „zaufana trzecia strona”. Musi to gwarantować prawne pokrycie operacji oraz zapewniać:

  • prawdziwość,

  • bezpieczeństwo,

  • identyfikowalność informacji zawartych i aktualizowanych w e-CMR podczas całej podróży.

Tak więc w Europie istnieją różne odpowiednie rozwiązania, które odpowiadają na tę potrzebę. Mówi się też, że zalety korzystania z e-CMR znacznie przewyższają wady, które mogą obecnie istnieć. Wszystkie e-CMR są zarządzane z platformy, która działa jako „zaufana strona trzecia”. Ponadto każda rezerwacja, modyfikacja i zmiana statusu dokonywana jest podpisem elektronicznym jednej ze stron za pośrednictwem tego samego wniosku. Gwarantuje to wiarygodność informacji przez cały czas. Oprócz nadania mocy prawnej informacjom zawartym w e-CMR, ponieważ dokument jest niezmienny i niepodrabialny.

Jak można go wdrożyć?

Ta opcja jest stosunkowo prosta do wdrożenia. Integruje się poprzez API z systemami zarządzania zaangażowanych osób i automatycznie buduje e-CMR w platformę do wysyłania zapytań i przetwarzania. Dla spedytora wdrożenie polega na zintegrowaniu wybranej aplikacji poprzez API.

Polecamy:
Pozbądź się obciążeń, odbierz należność – skup długów