Rodzaje funduszy inwestycyjnych

rawpixel-656709-unsplash

Fundusze inwestycyjne pozwalają na znaczne powiększenie gromadzonych zasobów finansowych. Korzysta z nich wiele osób, głównie dlatego że są szeroko dostępne i nie wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy. Warto jednak orientować się co oznaczają nazwy poszczególnych funduszy i w jaki zakres inwestycji obejmują.

Kryterium uczestnictwa

To najbardziej rozpoznawalny podział funduszy inwestycyjnych. Dzielimy go na otwarte i zamknięte. Pierwsze z wymienionych należą do bardzo popularnych, ponieważ może skorzystać z nich niemal każdy. To właśnie tu wpłacana gotówka zamienia się w jednostki uczestnictwa. Są one inwestowane w różnego rodzaju akcje i obligacje, zaś inwestor niemal w każdym momencie może zażądać ich odkupienia. Ich cechą charakterystyczną jest płynność. W przypadku funduszy zamkniętych będziemy mieli do czynienia z certyfikatami inwestycyjnymi. Tu nie mamy już możliwości odkupienia w wybranym przez nas czasie. Możemy jedynie zgłosić umorzenie certyfikatu. Daty tej operacji są odgórnie ustalane przez fundusz.

Cel inwestycyjny

To rozróżnienie funduszy inwestycyjnych jest nieco bardziej rozbudowane. Zawiera w sobie aż cztery rodzaje funduszy: rynku pieniężnego, akcji, obligacji i mieszane. Pieniężne odnoszą się raczej do inwestycji krótkoterminowych, takich jak bony. Choć działania nie są prowadzone zbyt szybko, ich głównym zadaniem jest stałe powiększanie wpłacanych środków. Jedną z najważniejszych cech tej grupy funduszy inwestycyjnych jest stosunkowo niewielki poziom ryzyka. Większe ryzyko niosą za sobą fundusze akcyjne. Jak sama nazwa wskazuje kapitał jest inwestowany w akcje. Może to przynieść naprawdę spore zyski, jednak wiele osób boi się równie wysokiego ryzyka. W każdym momencie bowiem ceny danych akcji mogą dramatycznie spaść. Fundusze dłużne, czyli te odnoszące się do obligacji jest dość bezpieczna. Dotyczy głównie obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Ostatni z opisywanych – system mieszany łączy w sobie wszystkie wyżej wymieniane. Pozwala na inwestycje w akcje, obligacje, bony i inne instrumenty rynkowe.