Oznakowanie tymczasowe ma znaczenie. Kiedy jest stosowane? Gdzie je zamówić?

Tymczasowe oznakowanie zmienia dotychczasowy system oznakowania. Właśnie dlatego powinno ono cechować się odpowiednią czytelnością i widocznością. Jak projektuje się oznakowanie tymczasowe? Jaki ma ono zastosowanie? Gdzie można je zamówić?

Czym jest oznakowanie tymczasowe?

Pod pojęciem jak oznakowanie tymczasowe znajduje się przede wszystkim oznakowanie stosowane na drogach, które służy do zmiany dotychczas obowiązującego oznakowania. Ponadto może ono służyć także do zmiany oznakowania w innych miejscach, na przykład na terenie parkingów, obiektów.

Aby oznakowanie tymczasowe mogło zapewnić skuteczne działanie, musi ono przede wszystkim przyciągać uwagę, aby właściwie kierować do celu.

Oznakowanie tymczasowe w organizacji ruchu

Najczęściej oznakowanie tymczasowe stosowane jest na drogach publicznych, na przykład w trakcie remontów, budowy, eventów wymagających zajęcia pasów ruchu, a także podczas wypadków czy innych zdarzeń, gdy konieczne jest tymczasowe zmienienie dotychczasowej organizacji ruchu.

Do kategorii oznakowania tymczasowego stosowanego w organizacji ruchu zaliczają się przede wszystkim:

  • znaki pionowe i poziome
  • znaki aktywne
  • przyczepy zamykające
  • skrajnie
  • sygnalizacje wahadłowe
  • zapory drogowe
  • tablice informacyjne
  • ręczne sterowanie ruchem

Odpowiednio zaprojektowane oznakowanie tymczasowe pozwala na łatwe i szybkie pokierowanie użytkowników drogi we właściwe miejsce. Dzięki temu można uniknąć wypadków, kolizji, a służby uzyskują odpowiednią przestrzeń potrzebną do prowadzenia działań.

Gdzie zamówić oznakowanie tymczasowe?

Obecnie oznakowanie tymczasowe jest domeną wielu firm specjalizujących się w świadczeniu kompleksowych usług – od projektowania oznakowania tymczasowego aż do jego dostarczenia.

Firmy specjalizujące się w wykonaniu oznakowania tymczasowego mogą przygotować dla klienta jego kompleksowy projekt na podstawie planów oraz prowadzonych czynności. Następnie mogą dostarczyć niezbędne oznakowania tymczasowe, które pozwolą na właściwe wytyczenie nowej drogi oraz jej zabezpieczenie.

Oznakowanie tymczasowe najczęściej jest wypożyczane, lecz wybrane firmy drogowe kupują tego typu wyposażenie na własność. Sprzedaż oznakowania drogowego tymczasowego, a także innych typów znaków tymczasowych prowadzona jest obecnie przez firmy specjalizujące się w branży oznakowania.

Podsumowując, właściwie zaplanowane i wykonane oznakowanie tymczasowe ma bardzo duże znaczenie. Właśnie dlatego kluczowe jest także zamówienie odpowiednich materiałów służących do jego realizacji.