Jak zacząć zarabiać, jako samodzielny księgowy

Praca w księgowości kusi niezłymi zarobkami oraz pewnością zatrudnienia. Na niektórych stanowiskach zarabia się nawet 15 tysięcy złotych. Aktualnie każde przedsiębiorstwo potrzebuje usług z tego zakresu, co się z tym wiąże, zapotrzebowanie na rynku nie maleje. Zatem, jak zacząć zarabiać jako samodzielny księgowy, czym się zajmuje oraz jak nim zostać

Jak zostać samodzielnym księgowym

Praca księgowego to nie tylko liczenie. To również znajomość prawa podatkowego i programów księgowo-kasowych. Żeby rozpocząć pracę, jako księgowy istnieją różne drogi.

Jedną z nich jest ukończenie studiów o kierunku związanym z finansami i rachunkowością, ekonomią lub zarządzaniem. Jeżeli wcześniej skończyłeś już jakieś studia, możesz pomyśleć o studiach podyplomowych.

Kolejną drogą jest zdobycie certyfikatu Głównego i Dyplomowanego Księgowego, które można zdobyć na przykład w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Żeby wybrać, tę ścieżkę musisz mieć ukończoną szkołę średnią.

Jeżeli ukończyłeś studia wyższe o profilu rachunkowym, możesz odbyć trzyletnią praktykę, która nie kończy się egzaminem.

Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, dlatego osoby wykonujące go, muszą posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

W dodatki, żeby zostać samodzielnym księgowym, należy zdobyć kilkuletnie doświadczenie w pracy. To stanowisko jest dużo bardziej odpowiedzialne i wymaga bardzo dobrej znajomości prawa.

Na bieżąco uzupełniaj swoją wiedzę

Prawo gospodarcze cały czas się zmienia, dlatego musisz cyklicznie przechodzić kurs księgowy, który podniesie twoje kwalifikacje. To niezbędny element, jeżeli chcesz dobrze wykonywać swoją pracę.

Bierz udział w konferencjach i sympozjach. Dobry księgowy musi posiadać ciągle aktualizowaną wiedzę, w tym zakresie. W innym wypadku nie poprowadzi poprawnie chociażby ksiąg rachunkowych.

Oprócz tego podnoszenie kwalifikacji, przybliża samodzielnego księgowego do awansu, na który może liczyć po przepracowaniu kilku lat pracy.

Obowiązki samodzielnego księgowego

Samodzielny księgowy jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę obszarów księgowości takich jak: zobowiązania, podatki, należności.

To jakie zadania zostaną mu powierzone, zależy od wielości firmy oraz specyfiki branży, w której pracuje.

Jego głównym obowiązkiem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych zgodnie z ustawą.

Niektóre z jego pozostałych obowiązków to:

 • Bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. US, ZUS, GUS, NBP
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Księgowanie wyciągów bankowych
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • Potwierdzenie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami głównej księgowej

Perspektywa rozwoju

W branży księgowości istnieje duża perspektywa rozwoju. Samodzielny księgowy po przepracowaniu kilku lat może liczyć na awans na stanowisko głównego księgowego lub kontrolera finansowego. Oczywiście wymagać to będzie dodatkowej wiedzy, którą samodzielny księgowy musi systematycznie poszerzać.

Cechy samodzielnego księgowego

Bycie samodzielnym księgowym to nie tylko edukacja. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać szereg cech, które ułatwią jej organizację pracy.

Najbardziej pożądane cechy księgowego to:

 • Efektywna organizacja pracy- przy ilości obowiązków niezbędne jest zaplanowanie pracy, w taki sposób, żeby zwiększyć efektywność
 • Systematyczność- dzięki temu księgowy popełnia mniej błędów, a jego praca jest wykonywana w ramach czasowych
 • Analityczne myślenie- mimo wszystko, praca księgowego to praca z liczbami. Umiejętność analitycznego myślenia pozwoli na szybsze i dokładniejsze rozwiązywanie problemów.
 • Umiejętność pracy z dużą ilością informacji- w pracy księgowego dużo się dzieje. Musi sprawować pieczę nad rozmaitymi fakturami i dopilnować, żeby wszystko było poprawnie zrobione.
 • Przedsiębiorczość- dobry księgowy wie i rozumie, na czym polega prowadzenie firmy i z jaką odpowiedzialnością to się wiąże. Dobrze, żeby wiedział, co wiąże się z zatrudnianiem pracowników, pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów oraz działaniami marketingowymi.

Akty prawne określające pracę samodzielnego księgowego

W celu rozpoczęcia kariery jako samodzielny księgowy, niezbędna jest znajomość niektórych akt prawnych. Bez tego księgowy może ponosić odpowiedzialność prawną, za niedopatrzenia i błędy w swojej pracy. A są to między innymi:

 • Ustawa o rachunkowości
 • Kodeks karny skarbowy
 • Kodeks pracy

Ile zarabia samodzielny księgowy

Na stanowisku samodzielnego księgowego zarobki zależą od kilku czynników. Między innymi: wielkość firmy, lokalizacja oraz staż pracy. Zarobki samodzielnego księgowego w małej firmie, a pracującego w korporacji mogą się od siebie sporo różnić.

Badania  Goldman Recruitment Salary Survey 2021 pokazują, że miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku samodzielnego księgowego w Warszawie wynoszą (mediana) 11000 złotych.

Jednak zarobki na tym stanowisku mogą sięgać nawet 12500 złotych.

Trzeba jednak zaznaczyć ile nauki, trudu, oraz dodatkowych szkoleń wymaga zostanie niezależnym księgowym. Zarobki są adekwatne do tego, czego należy się nauczyć, aby pracować, w tym zawodzie.