Finansowe kłopoty małych i średnich firm – z czego wynikają i jak sobie z nimi radzić?

[Artykuł sponsorowany]

Problemy finansowe w małych i średnich przedsiębiorstwach są często o wiele bardziej dotkliwe niż w przypadku dużych firm. Wszystko dlatego, że firmy z sektora MSP często mają trudność z odłożeniem większej ilości pieniędzy na wypadek nagłych wydatków, więc tak naprawdę swoją działalność finansują z bieżących wpływów za faktury. Wystarczy niewielki zator płatniczy, kilka przeterminowanych faktur i pojawiają się pierwsze problemy finansowe w firmie. Pomysłem na zabezpieczenie się przed takimi okolicznościami może być faktoring. W jaki sposób można go wykorzystać?

Finansowe problemy a opóźnienia płatności

Jedną z największych bolączek prowadzenia firmy w Polsce są przeterminowane płatności, które – jeśli występują pojedynczo – nie są bardzo uciążliwe, ale gdy kilka opóźnionych płatności nałoży się na siebie, a dodatkowo pojawią się niespodziewane koszty, problem finansowy, zwłaszcza dla małej lub średniej firmy, może okazać się trudny do rozwiązania. Raport Krajowego Rejestru Długów „Należności Polskich Przedsiębiorstw” ze stycznia 2019 roku mówi, że zaledwie 12,3% przebadanych firm stwierdza, że problem nieterminowych płatności za fakturę nie występuje. Wedle pozostałych przedsiębiorstw problem w mniejszej lub większej skali występuje, a 17,1% odpowiada, że wręcz narasta. Ten sam raport mówi również, że dominująca cześć nieuregulowanych płatności przeterminowana jest do 3 miesięcy – jest ich 64,2%; do 6 miesięcy – 14,5%; do 12 miesięcy – 7,9%; powyżej 12 miesięcy – 13,6%.

Faktoring pomysłem na finansowe problemy w firmie

Płatności przeterminowane o wiele miesięcy mogą z całą pewnością być źródłem finansowych problemów dla firmy o każdej skali działalności, zwłaszcza jednak odczują je małe i średnie przedsiębiorstwa. Istnieje jednak metoda, która pozwala niemal całkowicie wyeliminować problem przeterminowanych faktur – faktoring. Z przykładową ofertą tej usługi można zapoznać się pod tym linkiem: https://faktoria.pl/. Firma, która korzysta z faktoringu, nie tylko od razu otrzymuje od faktora należność za fakturę, ale później otrzymuje również wsparcie w ściągnięciu w terminie należności od klientów i kontrahentów. Jest to o wiele skuteczniejsze rozwiązanie, bo faktor, czyli instytucja wykonująca usługę faktoringu, znajduje się o wiele wyżej w piramidzie kolejności regulowania zobowiązań, niż kontrahent.

Problemy finansowe w firmie – lepiej zapobiegać niż leczyć

Faktoring z całą pewnością nie rozwiąże wszystkich problemów finansowych w firmie. Pozwoli jednak wyeliminować jeden z najważniejszych i najczęściej występujących czynników, który te problemy generuje, czyli przeterminowanie płatności. Lepsze zarządzanie należnościami, które umożliwia faktoring, daje szansę na przygotowanie się z jednej strony na nieoczekiwane wydatki, ale z drugiej – również na nadarzające się okazje do inwestycji.