Czym jest logistyka kontraktowa?

Rynek TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to obecnie prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki oferująca różne usługi. Jedną z bardziej zaawansowanych i kompleksowych usług jest logistyka kontraktowa, czyli ogół czynności wykonywanych w celu dostarczenia do klienta konkretnego towaru lub usługi. Firmy zajmujące się taką działalnością dostarczają usługi jako firmy zewnętrzne. Organizacja dystrybucji odbywa się najczęściej w trybie usług Outsourcingu, na podstawie umów zawartych z producentami lub pośrednikami. Usługa logistyki kontraktowej może być wykonywana w pomieszczeniach magazynowych firmy zleceniobiorcy lub w magazynie klienta.

Zakres usług logistyki kontraktowej

Zakres czynności wykonywanych w ramach outsourcingu jest uregulowany umową między kontrahentami i zależy od indywidualnych potrzeb firmy zlecającej usługę. Usługa logistyczna obejmuje cały kompleks czynności związanych z gospodarką magazynową. Podstawowe czynności, które wykonuje usługodawca to: przyjmowanie dostaw, wyładunek i dekonsolidacja przesyłek, magazynowanie, przepakowanie, kompletacja, etykietowanie, i zabezpieczenie zamówień. Wykonanie tych usług wiąże się z posiadaniem odpowiedniego know-how, specjalistycznego sprzętu, oprogramowania informatycznego oraz wyszkolonej kadry specjalistów gotowych do wykonania określonych zadań. Firmy outsourcingowe spełniają ww. warunki i dlatego zatrudnienie firmy zewnętrznej do wykonania usług logistyki kontraktowej, jest w pełni uzasadnione ekonomicznie i opłacalne dla obu kontrahentów. W związku z mocną konkurencją na rynku TSL zakres oferowanych usług ciągle się powiększa. Innowacyjne firmy logistyczne proponują rozwiązania lepiej zaspokajające potrzeby klienta.

Więcej o logistyce kontraktowej przeczytasz na https://contractlogistics.pl/co-to-jest-logistyka-kontraktowa/

Organizacja usług logistyki kontraktowej

W logistyce bardzo ważna jest lokalizacja obiektów magazynowych i ich położenie względem głównych ciągów komunikacyjnych oraz pełne bezpieczeństwo przesyłanego towaru.  Konkurencyjność w branży zapewnić mogą jedynie nowoczesne technologie optymalizujące pracę operatora. Niezbędny jest nowoczesny system informatyczny zarządzający pracą magazynu współpracujący z kolektorami danych. Urządzenia do transportu w pionie i w poziomie współpracujące z terminalami sterującymi. Urządzenia pakujące, etykietujące i wiele innych, bez których dzisiejsza logistyka nie mogłaby normalnie funkcjonować. Wprowadzanie nowych usług musi odbywać się z zachowaniem wszelkich norm i standardów. Nowoczesne systemy informatyczne umożliwiają koordynację i optymalizację wykonywanych czynności. Specjalne algorytmy automatyzują i rozwiązują szereg problemów logistycznych. Najważniejszy w całym procesie jest jednak człowiek. Tylko odpowiednio wyedukowany personel potrafi ogarnąć skomplikowany system i zapewnić jego bezawaryjną pracę. Tym wyzwaniom sprostać mogą jedynie solidne nowoczesne firmy logistyczne. Firma oferująca usługi logistyki kontraktowej musi zapewnić najwyższe standardy w czasie świadczenia usługi z zachowaniem norm ISO i powtarzalność wykonanej usługi.