Jak znaleźć pracę w dziale kadr?

W dobie wciąż zmieniających się norm prawnych dotyczących zatrudnienia, szczególnie w kontekście planowanego wprowadzenia dużej nowelizacji pod zbiorczą nazwą Polski Ład, wykwalifikowani pracownicy działu kadr i płac są na wagę złota.

Dziś, jak nigdy wcześniej, umiejętność dostosowania się do dynamicznej sytuacji legislacyjno-księgowej może być kluczową umiejętnością, umożliwiającą znalezienie pracy w dziale kadr. Jeśli myślisz o takiej ścieżce kariery, przygotowaliśmy dla Ciebie garść niezbędnych informacji.

Dowiesz się, jak znaleźć pracę w kadrach, jakich pracowników najczęściej poszukują przedsiębiorstwa do działu HR, jakie kompetencje i umiejętności będą od Ciebie wymagane oraz czym zajmuje się specjalista ds. kadr i płac.

Dynamiczne zmiany w branży kadr

HR jest bardzo szerokim działem przedsiębiorstwa, który obejmuje zarówno tak zwany HR miękki, jak i HR twardy. Wiadomym jest, że w małych przedsiębiorstwach najczęściej mamy jedną osobę zatrudnioną na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, która nierzadko zajmuje się również księgowością.

W większych przedsiębiorstwach jednak, które w dziale kadr zatrudniają kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt osób, będziemy mieć do czynienia z większą dywersyfikacją oraz specjalizacją.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to HR miękki, czyli m. in. rekrutacja (jej przygotowanie oraz przeprowadzenie), motywacja pracowników, organizacja szkoleń, oceny pracownicze i ogólne dbanie o ich zadowolenie, a także rozwiązywanie konfliktów (na linii pracownik-pracownik lub pracownik-pracodawca) czy przeprowadzanie procesu zwolnień z uwzględnieniem odpowiedniej komunikacji.

W dziale kadr i płac mamy również HR twardy. Co kryje się pod tym pojęciem? Będą to m. in. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę i innej dokumentacji, czuwanie nad procesem urlopowym czy obliczanie zasiłku chorobowego i nadzór nad obiegiem zwolnień lekarskich.

Tak szeroki zakres obowiązków działu kadrowego sprawia, że osoby myślące o pracy w tym sektorze mogą się wyspecjalizować i skupić na konkretnym aspekcie oraz rozwoju umiejętności w danym kierunku.

Odpowiednie kwalifikacje można zdobyć przechodząc przez kurs z zakresu kadr i płac, lub wybierając się na studia skoncentrowane na tej dziedzinie. Dobrym pomysłem jest również studiowanie na ogólnych kierunkach ekonomicznych (np. finanse i rachunkowość), a następnie wyspecjalizowanie się w dziedzinie HR.

Jakich umiejętności potrzebujesz, jeśli chcesz znaleźć pracę w kadrach?

Wszystko zależy od tego, jakie konkretne zadania zostaną przed Tobą postawione po rozpoczęciu pracy. Poniżej omówimy kilka najbardziej klasycznych obszarów w dziale HR oraz wymagania do objęcia w nich stanowiska.

Warto wcześniej nadmienić, że bardzo przydatną umiejętnością w każdym z obszarów działu HR będzie znajomość języków obcych. Szczególnie dziś, kiedy bardzo dużo zagranicznych korporacji lokuje centra usług wspólnych na terenie naszego kraju.

Dział stricte administracyjny

Jeśli zdecydujesz się na pracę w tym obszarze, do Twoich obowiązków należeć będzie zawieranie umów z nowymi pracownikami, sporządzanie oraz przechowywanie wszelkich elementów akt osobowych czy obsługa programów kadrowo-płacowych.

Ponadto, do Twoich codziennych obowiązków należeć będzie naliczanie urlopów (lub obliczanie ekwiwalentów urlopowych), obliczanie wynagrodzeń, nadzór nad obiegiem zwolnień lekarskich pracowników oraz zgłoszenia do ZUSu, Urzędu Skarbowego, GUSu czy PFRONu.

Przydatne umiejętności na stanowiska administracyjnych w kadrach i płacach to z pewnością dokładność, rzetelność oraz skrupulatność. Będziesz musiał wykazać się również znajomością prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych.

Przydadzą się również cierpliwość oraz ogólna biegłość w poruszaniu się po zawiłościach polskiego systemu prawnego, a także zdolności adaptacyjne oraz chęć ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy.

Dział rekrutacji

Ten zespół zajmuje się procesem rekrutacji od powstania (lub nawet zdiagnozowania) potrzeby zatrudnienia nowego pracownika, aż do momentu podjęcia decyzji o przyjęciu go do pracy. Dział rekrutacji bardzo często analizuje potrzeby kadrowe i jest w stanie zidentyfikować luki w zatrudnieniu jeszcze zanim zaczną one znacząco wpływać na procesy w przedsiębiorstwie.

Następnie zaś planuje oraz przeprowadza rekrutację, w której skład wchodzi zaplanowanie całego procesu, zredagowanie ogłoszenia, opracowanie form jego dystrybucji oraz systemu zbierania i weryfikacji kandydatur.

Każde przedsiębiorstwo ma swoje specyficzne procedury związane z rekrutacją, które najczęściej zostały wypracowane właśnie przez omawiany dział. Następnie przeprowadzane są wstępne weryfikacje, rozmowy kwalifikacyjne i inne etapy procesu przewidziane w rekrutacji na dane stanowisko.

W momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu kończy się rola działu rekrutacji, a ster przejmuje administracja, która sporządza oraz podpisuje z kandydatem umowę.

W tym dziale z pewnością równie ważne będą umiejętności interpersonalne, co zdolności analityczne. Wprawny HRowiec zajmujący się rekrutacją powinien być przenikliwy w analizie poszczególnych kandydatów, zadawać odpowiednie pytania oraz starannie interpretować odpowiedzi.

Pomocne będzie również przyjazne nastawienie, cierpliwość (kandydaci potrafią zadawać dużo pytań) oraz pogłębiona wiedza na temat danego stanowiska, jak i funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Dział rozwoju (personal development/learning team)

Jest to dział zajmujący się dbaniem o zadowolenie oraz rozwój pracowników danego przedsiębiorstwa. Kadrowcy w nim pracujący opracowują i wdrażają procesy, mające na celu maksymalizację satysfakcji oraz produktywności pracowników, która wprost przekłada się na osiąganie globalnych celów przedsiębiorstwa.

Członkowie learning team często samo przeprowadzają szkolenia lub dbają o umożliwienie ich odbycia przez pracowników poza przedsiębiorstwem. Analizują mocne i słabe strony pracowników, żeby jeszcze lepiej wykorzystać ich pełen potencjał.

Do pracy w dziale rozwoju poszukiwane są zwykle osoby komunikatywne, otwarte oraz pełne charyzmy, które są w stanie nawiązać dobre relacje z pracownikami oraz zidentyfikować ich potrzeby, w celu zwiększenia wydajności całego przedsiębiorstwa.