Cechy lidera w organizacji zorientowanej na ludzi

Organizacje nie zmieniają się same z siebie. To ludzie, którzy ją tworzą, muszą zakwestionować dotychczasowe metody wykonywania pracy, aby firma mogła przejść skuteczną transformację. Dotyczy to także, a nawet przede wszystkim liderów i menedżerów, którzy muszą być otwarci na to, że ich kompetencje będą musiały ulec zmianie. Jakie cechy powinien mieć nowoczesny lider w organizacji, która chce być lepiej zorientowana na ludzi? Odpowiadamy. 

Organizacja zorientowana na ludzi wymaga nowych liderów

Transformacji kulturowej w firmie nie wprowadza się zarządzeniem czy dekretem. Tak naprawdę nie można niczego zmienić w organizacji, jeśli w procesie nie uczestniczą pracownicy. Bez ich wkładu transformacja będzie pustym sloganem lub niezwykle powolna i bolesna. Co gorsza, początkowe założenia prawdopodobnie nigdy nie zostaną spełnione. Jeśli organizacja decyduje się na transformację kulturową i chce być bardziej zorientowana na człowieka, musi sobie zdawać sprawę, iż będzie to dotyczyć jej liderów, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. 

Dotychczasowe role, które były ściśle przypisane do stanowisk i osób, ulegną modyfikacji, oderwaniu. Lider w zmieniającej się organizacji ma 4 podstawowe cechy, które będą decydować zarówno o jego powodzeniu, jak i o sukcesie całej organizacji. Nie ma co do tego wątpliwości – liderzy/menedżerowie, którzy zarządzają pracownikami w anachroniczny, dyrektywny sposób, będą mieli przed sobą najwięcej pracy. Wspomniane wyżej 4 podstawowe cechy to:

 1. Jest wspierający, działa z empatią. 
 2. Jest zorientowany na wyniki. 
 3. Dostrzega i poszukuje różnych perspektyw.
 4. Efektywnie rozwiązuje problemy.

Cechy te zostały wyodrębnione przez badaczy z McKinsley&Company, którzy przepytali ponad 189 000 osób z 81 różnych organizacji. Efektem badania była konkluzja, iż 89% najefektywniejszych zespołów miało liderów, którzy posiadali wszystkie 4 powyższe cechy. 

Cechy lidera w “ludzkich” organizacjach

Wymieniony zestaw umiejętności to nie wszystko, bo to dość ogólna charakterystyka skutecznego i nowoczesnego lidera. Warto więc wejść głębiej, co uczyniło Google w 2015 w ramach projektu Oxygen. W trakcie prac nad zmianami w kulturze organizacyjnej Google opracowało 10 cech (pożądanych zachowań), które powinien posiadać każdy menedżer: 

 1. Jest dobrym trenerem/coachem.
 2. Wzmacnia zespół w pracy, nie ucieka się do mikrozarządzania.
 3. Tworzy inkluzywne środowisko, dba o sukces i dobrostan pracowników. 
 4. Jest produktywny i zorientowany na wyniki. 
 5. Jest świetny w komunikacji, słucha i udziela informacji. 
 6. Wspiera rozwój karier pracowników i rozmawia na temat ich osiągnięć i efektywności. 
 7. Ma klarowny plan/wizję dla swojego teamu.
 8. Ma umiejętności techniczne, aby doradzać swojemu zespołowi. 
 9. Współpracuje z całą organizacją bez względu na hierarchię. 
 10. Potrafi podejmować decyzje.

W jaki sposób liderzy mogą nabyć tego typu kompetencje? Jeśli organizacja decyduje się na transformację kulturową po to, aby być bardziej zorientowana na ludzi, to musi postawić na experiential learning, czyli naukę empiryczną. W Impact stawiamy właśnie na taką metodę w ramach programów rozwojowych. Żaden wykład czy wideoprezentacja nie zastąpią pracy połączonej z nieustanną nauką i refleksją na temat swoich działań. Co ważne, według naszej metodologii liderem wcale nie musi być tylko menedżer. Nowoczesne organizacje to takie, w których każdy pracownik jest gotowy podejmować decyzje i działanie. W Impact nazywamy to Aktem Przywódczym, który składa się z 3 elementów:

 1. Dostrzeganie sytuacji (dzięki świadomości wewnętrznej oraz zewnętrznej czujności), które wymagają Aktu Przywódczego. Okoliczność może być związana z niewłaściwą komunikacją, brakiem jasności celu, konfliktem wartości, nieodpowiednimi strukturami czy procedurami. 
 2. Podejmowanie decyzji odnośnie do rodzaju i stylu potrzebnego działania (może nim być rozpoczęcie nowego projektu, udzielenie istotnego feedbacku). 
 3. Działania i znajdowania w sobie odwagi do podjęcia ryzyka i gotowości na wzięcie odpowiedzialności za efekty swojej interwencji. 

W Impact https://www.impactinternational.com/polska pomagamy organizacjom zmieniać się poprzez programy rozwojowe, które tworzymy w zgodzie z potrzebami firm. Pracujemy, aby cała organizacja miała wspólny cel i działała na jego realizację, a ludzie w niej pracujący umieli podejmować odpowiedzialne decyzje i działania.

 

Polecamy:
5 powodów dla których warto zainwestować w fotograficzną sesję biznesową w twojej firmie