Zbiorniki przeciwpożarowe. Jak wykonać zbiornik PPOŻ?

Głównym zadaniem zbiornika przeciwpożarowego jest przechowywanie wody potrzebnej do gaszenia pożarów. Gdzie najczęściej stosowane są zbiorniki PPOŻ? Jak wykonać tego typu konstrukcję?

 

Zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki przeciwpożarowe, czyli PPOŻ są używane już od wielu wieków. Początkowo miały one postać zwykłych sadzawek, które wykonywano w pobliżu zabudowań, by w razie pożaru czerpać z nich wodę. Potem zaczęto budować je także jako konstrukcje naziemne i podziemne w formie zamkniętych zbiorników.

 

Dzisiaj zbiorników przeciwpożarowych nie wykonuje się już tak często, ponieważ zastępują je łatwo dostępne hydranty. Nadal mają one jednak zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma szybkiego dostępu do wody, a pożar mógłby doprowadzić do znacznych strat.

 

Najczęściej zbiorniki PPOŻ wykonuje się w pobliżu zakładów przemysłowych. Także stosowane są one w lasach.

 

Jak wykonać zbiornik przeciwpożarowy?

Aktualnie zbiornik przeciwpożarowy najczęściej ma formę gotowej konstrukcji, która umieszczana jest na powierzchni lub pod nią, zależnie od dostępnej przestrzeni.

 

Rodzaj zbiorników przeciwpożarowych:

  • zbiorniki stalowe
  • zbiorniki betonowe
  • zbiorniki z tworzywa sztucznego

 

Szczelna konstrukcja zbiorników przeciwpożarowych – w przypadku stalowych i betonowych wykańczana membranami – pozwala na zabezpieczenie przed przeciekaniem. Zbiorniki są także zadaszone – dzięki temu zapobiegają one wypadkom.

 

Aby korzystanie ze zbiorników przeciwpożarowych było bardziej efektywne, mają one dodatkowe wyposażenie. Stosowane są odpowiednie rurociągi do nalewania wody, króćce ssawne i spustowe, włazy rewizyjne, drabinki, podesty.

 

Dodatkowo zbiornik przeciwpożarowy może być wyposażony w system zabezpieczający przed zamarznięciem wody oraz w system kontrolujący jej poziom. Stosowane są wtedy odpowiednie czujniki.

 

Gdzie zamówić zbiornik przeciwpożarowy?

Obecnie zbiorniki PPOŻ mogą być wykonane przez firmę specjalizującą się w realizacji tego typu zbiorników. Wówczas może ona zapewnić klientom kompleksową obsługę wraz z dostawą i montażem zbiornika.