Zamknięcie działalności gospodarczej – jak zrobić to dobrze?

Zamknięcie działalności gospodarczej to trudna decyzja. Co więcej, wyrejestrowanie firmy nie jest tak prostym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Jak zatem przeprowadzić taką procedurę zgodnie z przepisami, aby nie narazić się na konsekwencje ewentualnych zaniedbań?

Jak zaplanować zamknięcie działalności gospodarczej?

Likwidacja działalności gospodarczej to proces. Jeśli firma zatrudnia pracowników, cała procedura komplikuje się jeszcze bardziej. Należy pamiętać bowiem, że likwidacja działalności powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni od daty faktycznego zakończenia pracy firmy. Jednak pracownicy mają prawo do zachowania okresu wypowiedzenia, a w momencie likwidacji firma nie może zatrudniać żadnej osoby. To tylko jeden z problemów, który trzeba wziąć pod uwagę, dlatego planując zamknięcie działalności gospodarczej, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Biura rachunkowe, takie jak Eurokadra.expert, wspierają przedsiębiorców na każdym kroku – również wtedy, kiedy podejmują trudną decyzję o zamknięciu firmy. Pomagają zatem dopełnić formalności i dotrzymać terminów tak, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez komplikacji.

Jak wygląda likwidacja firmy krok po kroku?

Procedura faktycznego zamknięcia firmy rozpoczyna się od jej wyrejestrowania, czyli wypełnienia formularza CEIDG-1. Następnie działalność trzeba wyrejestrować także z ZUS. Przedsiębiorca nie musi informować o likwidacji jedynie Urzędu Skarbowego, ponieważ ten zostanie zawiadomiony o zamknięciu firmy przez CEIDG. Kolejne kroki to dokonanie remanentu, wykreślenie firmy z listy podatników VAT czy zlikwidowanie kasy fiskalnej, jednak część tych zadań nie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Zamknięcie firmy wymaga również rozliczenia się z pracownikami, klientami i firmami współpracującymi. Większość formalności można załatwić zdalnie, często online. Nie wolno zapominać również o obowiązku rozliczenia księgowości i podatków, choć tym za przedsiębiorcę może zająć się księgowy.

Likwidacja działalności a spis z natury

Przy zamknięciu działalności gospodarczej istotne są nie tylko zgłoszenia w urzędach, ale również rozliczenie kwestii majątkowych działalności i związanych z nimi kwestii podatkowych. Właściciel firmy sporządza zatem tak zwany spis z natury, który służy rozliczeniu podatku dochodowego. Przed dokonaniem spisu zgłasza taki zamiar do US, a w samym dokumencie ujmuje przede wszystkim nazwę każdego składnika majątku i jego:

  • wartość początkową,
  • kwotę wydatków poniesionych z tytułu danego składnika majątku,
  • kwotę jego amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych.

W momencie zamykania działalności przedsiębiorca sporządza także remanent likwidacyjny towarów handlowych, a jeśli ich nie posiada – remanent likwidacyjny zero.

Jak widać, z zamknięciem działalności gospodarczej wiąże się wiele obowiązków, o których właściciel firmy musi pamiętać. Na szczęście, nie o wszystko musi zadbać sam – jeśli korzysta z usług biura rachunkowego, może liczyć na pomoc księgowych, którzy znają obowiązujące przepisy i mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu procedur.