Wysokie kwalifikacje pracowników ze wschodu – jaki jest na nie popyt?

 industrial-1636397_960_720

Popyt na kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników w Polsce jest niezwykle wysoki. Nie zawsze jest to równoznaczne z wykształceniem, choć większość przybywających tu ze wschodu przybyszów ma wykształcenie średnie, ale też z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje: spawacza, kierowcy, czy pracownika budowlanego. Biorąc pod uwagę fakt, że wymienione stanowiska chronicznie cierpią na braki kadrowe, można domyślać się, że zatrudnianie posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników ze wschodu jest podstawowym krokiem w celu zapobiegnięcia recesji.

Na jakie zarobki mogą liczyć wykwalifikowani pracownicy?

Zwykło się uważać, że pracownicy ze wschodu są tanią siłą roboczą i to właśnie z tego względu są najczęściej zatrudniani. Jednak w przypadku, gdy w grę wchodzą wysokie kwalifikacje, stawka idzie w górę. Pracodawcy coraz mniej zwracają na to uwagę – zatrudnienie cudzoziemców przestało być już sposobem na obniżenie kosztów, a stało się metodą pozyskania sprawdzonych pracowników i zapewnieniem ciągłości funkcjonowania firmy. Często są oni nawet w stanie zapłacić więcej, o ile zatrudniona osoba sprawdza się w praktyce – wysokie kwalifikacje to nierzadko nawet 4000-5000 złotych netto, tak jak w przypadku kierowców zawodowych.

Jakie branże cierpią na największy niedostatek pracowników?

W dość oczywisty sposób na największe niedobory kadrowe cierpią te sektory, które zanotowały największy odpływ pracowników w trakcie wielkiej emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii i w mniejszym stopniu do innych krajów Unii Europejskiej. Brak specjalistów szczególnie widoczny jest wśród spawaczy, ślusarzy, murarzy, elektryków oraz monterów. Trzeba przy tym powiedzieć, że pracownicy wschodni nie wykazują wcale niższych kwalifikacji niż fachowcy polscy i – dzięki zatrudnieniu na podstawie umowy leasingu pracowniczego – nie są dla pracodawcy bardziej problemowi. Nie ponosi on więc kosztów dodatkowych. Odwrotny skutek przyniosłoby usilne upieranie się przy zatrudnianiu wyłącznie Polaków – płace musiałyby zostać znacznie podniesione, a pracownikowi zapewnione dodatkowe udogodnienia i profity.

Gdzie szukać wykwalifikowanych pracowników?

Poszukiwania, rekrutacja i weryfikacja pracowników obcych jest zadaniem czasochłonnym i niekiedy wymaga dużych nakładów kosztów. Z tego powodu przeważająca część przedsiębiorców decyduje się na porzucenie rekrutacji bezpośredniej i skorzystanie z usług wynajmu pracowników. Specjalista HR z Agencji WorkBalance, Artur Zięba, wskazuje na szereg udogodnień płynących z takiego rozwiązania – Firma korzystająca z naszych usług nie jest odpowiedzialna za nic innego niż ewidencję czasu pracy osoby zatrudnionej. Jest to więc sposób na to, by przetestować dostarczonego przez nas pracownika, przeprowadzić swoisty okres próbny.

Firma WorkBalance podkreśla, że coraz częściej wysokie kwalifikacje pracowników pochodzących z byłego bloku radzieckiego i z Kaukazu skłaniają ich klientów do tego, by pracodawcy samodzielnie wystąpili o pozwolenie na pracę i zatrudnili takiego pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony. Gwarantuje to najwyższe bezpieczeństwo i całkowitą legalność działań, co ma szczególne znaczenie, jeżeli firma zdecyduje się na zatrudnienie pracownika na dłuższy czas. Szacuje się, że około 15-20% pracowników ze wschodu nie jest zainteresowanych pracą tymczasową na dłuższą metę i po jakimś czasie chcieliby się na stałe osiedlić w Polsce. Większość z nich stanowią właśnie te osoby, które wykazują się największymi kwalifikacjami.

Opracowano z firmą https://skuteczni.pl