Co możemy otrzymać od Urzędu Pracy?

Successful Business People Showing Thumbs Up.

Mimo bardzo miernych usług świadczonych w ramach pomocy bezrobotnym na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy  zaszły pewne zmiany dotyczące form wsparcia w poszukiwaniu pracy.

Profilowanie bezrobotnych

Pierwszą istotną zmianą jest profilowanie poszczególnych bezrobotnych ze względu na sytuacje oraz kwalifikacje lub ich brak. Kryterium określającym profil jest również wiek, płeć  i długości poszukiwania zatrudnienia. Pierwszy  profil obejmuje praktycznie wszystkie mechanizmy wsparcia oferowane przez urząd pracy od środków na podjęcie działalności po finansowanie kosztów dojazdu. Drugi profil pomocy obejmuje wszystkie wcześniejsze formy pomocy prócz programu aktywizacja i integracja który jest dedykowany w szczególności  trzeciemu profilowi pomocy o szczególnie trudnych warunkach uzyskania pracy .

Bony stażowe

Prócz tego jest kilkanaście innych opcji do najciekawszych należą bony stażowe, środki na rozpoczęcie działalności, szkolenia indywidualne , dofinansowanie do opieki nad dzieckiem do 6 roku życia, ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia czy też do pracy. Warto o tym pamiętać gdyż urzędnicy niezbyt chętnie informują o tym co się nam należy a same ułatwienia pozwalają na ustabilizowanie  sytuacji zatrudnieniowej. Bony stażowe to idealne rozwiązanie dla osób posiadających małe doświadczenie zawodowe, ale posiadających też  chęć zdobycia konkretnych umiejętności w praktyce. Jest to bardzo dobra alternatywa do ofert stażu znajdujące się  w urzędzie pracy które często  są żenujące ( Staż na telemarketera to nie najlepsza forma rozpoczęcia kariery zawodowej). Przy  bonach stażowych  zasada jest prosta to bezrobotny na pewnych warunkach stara się o uzyskanie takiego stażu u konkretnie wybranego przez siebie pracodawcy.

Korzyści są obustronne pracodawca otrzymuje pracownika którego finansuje urząd pracy,  a pracownik zdobywa konkretne doświadczenie.  Taka sielanka trwa  jednak przez pół roku. Sam pracownik oprócz tak zwanego stypendium stażowego, może starać się również o zrefundowanie niezbędnych badań lekarskich, czy też  psychologicznych jeśli to konieczne. Dodatkowo można starać się o zwrot kosztów dojazdu w postaci ryczałtu o wartości stu złotych. Po okresie stażu pracodawca ma szanse otrzymać premie w wysokości 1500 zł za zatrudnienie stażysty na okres sześciu miesięcy. Jednak samą pensje pokrywa już z własnej  kieszeni.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Automatycznie w okresie stażu rodzice dzieci do szóstego roku życia mogą skorzystać z refundacji części kosztów opieki nad dzieckiem.  Kwota takiego dofinansowania wynosi do 460 zł tyczy się to zarówno placówek opiekuńczych takich jak żłobki czy przedszkola ale również opieki sprawowanej prywatnie przez  wynajętą opiekunkę. Tego typu wsparcie należy się również w momencie znalezienia zatrudnienia na umowę o prace jednak dochód z tego tytułu nie może przekroczyć średniej krajowej. Czas trwania tej pomocy to również pół roku  lub długość całego stażu.

Wsparcie własnych samozatrudnienia

Ciekawa forma wsparcia w szeroko zakrojonym zakresie jest również pomoc w otworzeniu własnej działalności tyczy się to zarówno własnych biznesów jak i franczyzny. Na ten cel można uzyskać nawet do 22 tys. Jest to na pewno znaczący zastrzyk gotówki dla młodego przedsiębiorcy. Mamy tu również pewne obwarowania,  działalność musi być prowadzona przez rok bez możliwości zawieszenia. Oczywiście zanim dostaniemy pieniądze konieczny jest dobrze wykonany biznes plan. Po przedstawieniu takiego dokumentu należy poczekać na analizę urzędu pracy czy dana działalność ma racje bytu. Prócz wsparcia finansowego możemy  otrzymać wsparcie merytoryczne w kwestiach urzędowych oraz czysto organizacyjnych.  Jeśli twój pomysł wymaga doszkolenia to warto to połączyć z prośba o indywidualny kurs.

Wartość takiego kursu z reguły nie może przekraczać  1500 zł jednak 20% musi pokryć sam wnioskodawca.  Jest to jednak konkretna forma pomocy.  Bezrobotny musi jednak zapewnić że kurs ten jest niezbędny do prowadzenia działalności zazwyczaj obie formy się łącza  i rozpatrywane są łącznie.  Formy pomocy się uzupełniają w różnych kombinacjach wiec jest w czym wybierać.

Są zmiany na lepsze

W porównaniu do tego co  było oferowane przez urząd pracy jest dużo lepiej.  Paleta możliwości jest bogata wystarczy chcieć i znaleźć urzędnika któremu się chce pomoc w pozyskaniu zatrudnienia . Dobry pomysł i plan na siebie pozwolą skutecznie wyrejestrować się z urzędu pracy.  Niestety część osób tam zarejestrowanych nie ma takiego zamiaru bo pracują na czarno, albo po prostu nie chcą podjąć zatrudnienia dlatego spadek bezrobocia to prawdziwy sukces.

Jeśli chcemy uzyskać jeszcze więcej informacji  warto też odwiedzić stronę zielonalinia.gov gdzie dostępna jest cala lista form wsparcia  dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Czas zmienić mentalność i uwierzyć że urząd i urzędnicy są dla nas nie my dla nich.