Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – ambitna i rozwojowa praca

audytor-wewnetrzny

Aby podnieść jakość produktów i usług, a przez to zwiększyć popyt, zadowolenie klientów i ich zaufanie do marki wiele firm decyduje się na wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. Coraz więcej przedsiębiorstw idzie o krok dalej i wybiera certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzają czas i pieniądze już na samym procesie certyfikacji, zyskując jednocześnie kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania firmą. Trzeba przyznać, że zintegrowana certyfikacja kilku systemów jednocześnie jest czasochłonnym przedsięwzięciem wymagającym zaangażowania całego zespołu. Aby cały proces przebiegał sprawnie powołuje się pełnomocnika ds. ZSZ.

Kim jest pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania?

Pełnomocnik jest przedstawicielem kierownictwa firmy, który czuwa nad procesem wdrożenia systemu zarządzania. Obowiązki osoby na tym stanowisku są bardzo szerokie i zróżnicowane. Do  zadań pełnomocnika należy promocja założeń ZSZ wśród pracowników oraz organizacja szkoleń z tego zakresu, jak również kontrola dokumentacji dotyczącej systemu. Analiza obecnego stanu systemu zarządzania, planowanie i wdrażanie działań, które mają na celu ciągłe doskonalenie organizacji to również ważne zajęcia na tym stanowisku. Pełnomocnik opracowuje plan audytów oraz wnioskuje o powołanie audytora wewnętrznego. Obowiązkiem osoby na tej pozycji jest również przedstawianie raportów dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania kierownictwu przedsiębiorstwa.

Jak stać się  pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania?

Aby prawidłowo wypełniać swoje zadania, pełnomocnik musi doskonale znać normy ISO, na podstawie których opracowywane są wszystkie dokumenty dotyczące ZSZ.  Ponadto powinien mieć wiedzę z zakresu zarządzania oraz prowadzenia projektów. Atutem osoby na tym stanowisku będą także dobre umiejętności komunikacyjne. Dobre przygotowanie do wyzwań stojących przed przyszłym pełnomocnikiem dają wyspecjalizowane szkolenia z tego zakresu http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/integrated/