Wypadki przy pracy – komu przysługuje renta?

WorkersComp

Podstawowym kryterium przyznawania rent, jest uczestnictwo w płaceniu odpowiednich składek i to w odpowiednio długim czasie. Jeśli ktoś np. uległ wypadkowi i w związku z tym nie może podjąć pracy zawodowej, a wcześniej nie pracował (czyli nie płacił obowiązkowych składek do ZUS) – niestety renty nie dostanie. Jedynie co może w takiej sytuacji zrobić, to prosić o pomoc MOPS. Tam także mają tzw. renty socjalne, które po rozpoznaniu indywidualnej sprawy, mogą ewentualne takiej osobie przyznać.

Ale to, że nie pracowaliśmy wcześniej, a życiowa sytuacja sprawiła, że niestety wypadek (zdarzenie losowe) nie pozwala nam pracować, wcale nie oznacza, że tej renty nie dostaniemy w przyszłości. Należy jedynie opłacać przez określony czas składki ubezpieczenia społecznego do ZUS i po np. 5 latach płacenia, ZUS może przyznać nam rentę (oraz wyrównać cały ten okres). Zazwyczaj – nawet jeśli wypadkowi ulegnie dziecko, które przecież pracować nie może – jest ono ubezpieczone w pracy rodziców. Zdarzają się jednak wypadki, kiedy to osoba pełnoletnia ulegnie wypadkowi i nie ma ubezpieczenia społecznego, nie pracowała itp. Wtedy – najczęściej – takie sytuacje są rozstrzygane indywidualnie. Jednak, nie ma na co za bardzo liczyć. Urzędnicy w Polsce dość silnie trzymają się obowiązującego prawa i niechętnie chcą pomagać.

Wpadki przy pracy zdarzają się często

Najczęściej takie wypadki zdarzają się tam, gdzie ludzie po prostu nie przestrzegają odpowiednich przepisów BHP. Są nieuważni, a o ich życiu i zachowaniu decyduje zazwyczaj rutyna, która nie jednego już zgubiła. Jednak w takich sytuacjach ważne jest ubezpieczenie danego pracownika, ponieważ zazwyczaj (przy wypadku) potrzebne jest leczenie, rehabilitacja itp. – a to kosztuje. Często tak się zdarza, że dany pracownik już do pracy nie wróci, ponieważ wypadek spowodował u niego poważną utratę zdrowia. Wtedy należy złożyć wniosek o rentę bezpośrednio do ZUS. Renta zostanie przyznana, jeśli specjalny lekarz orzecznik stwierdzi, że dany człowiek już do pracy nie powinien wracać. Renta może być przyznana na czas określony, lub na stałe. Wszystko zależy od obrażeń, jakie powstały przy wypadku. Jeśli ktoś złamał palec – raczej renty nie dostanie. Ale, jeśli to jest np. kręgosłup – sprawa ma się już zgoła inaczej. Decyzję podejmuje lekarz orzecznik, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją medyczną pacjenta.

Renta i samochód?

Każdy rencista (posiadający prawo jazdy) powinien mieć samochód, którym może poruszać się np. do lekarza. Posiadając odpowiednie auto, powinien również załatwić ubezpieczenie samochodu w www.ubezpieczeniaonline.pl. Zapewne będzie mu wygodniej załatwić tę sprawę przez internet. Dlatego ubezpieczenie samochodu jest jak najbardziej korzystne dla człowieka, który przecież jest po wypadku, nie może raczej wychodzić z domu zbyt często, a już na pewno nie może wędrować po mieście w poszukiwaniu odpowiedniego ubezpieczyciela. Warto zatem zapoznać się z tego typu ofertami.