Transport drogowy – najważniejsze informację

Transport drogowy w logistyce odgrywa ogromną rolę i jest popularnym typem transportu. Firma poza flotą własną może wspierać się również flotą kontraktową oraz innych przewoźników. Transport drogowy umożliwia przewóz różnego rodzaju ładunków. Jakich? W tym artykule opisujemy szczegółowo ich rodzaje.

Transport drogowy — szeroki zakres usług

Transport drogowy umożliwia przewóz różnego rodzaju ładunków. Wśród jego typów można wyróżnić przewóz ładunków przestrzennych tj. artykuły higieniczne, opakowania, puszki, kosmetyki, leki, żywność pakowana, materiały budowlane lekkie. Transportować można również ładunki niebezpieczne, czyli takie, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, a także bezpieczeństwa wszystkich istot żywych i środowiska. Do ładunków niebezpiecznych zaliczamy: gazy, materiały ciekłe zapalne oraz stałe zapalne, przedmioty wybuchowe, samozapalne, substancje utleniające, materiały zakaźne, trujące i promieniotwórcze, a także żrące. Można również transportować ładunki ponadgabarytowe i kontenery,
a także ładunki, które wymagają konkretnych warunków, np. odpowiedniej temperatury.

Skuteczny transport drogowy a nowoczesna flota samochodowa

Szeroki zakres usług jest możliwy pod warunkiem posiadania nowoczesnej floty samochodowej. Tylko taka jest odpowiednio przystosowana do ładunków wymagających specyficznych warunków. Przy wyborze firmy logistycznej należy zwrócić uwagę na ten aspekt, ale również na to, czy poza własną flotą samochodową, firma dysponuje również dodatkową flotą. Ważne jest to, aby ciągle uzupełniać stan obecnej floty. Na jakość transportu drogowego rzutuje również współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Wszystkie te aspekty pozwalają rozwijać systematycznie flotę, a w konsekwencji przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa i szybkości transportu drogowego.

Profesjonalizm firmy logistycznej

Szeroki zakres usług wynika z możliwości i dostępności odpowiednich zasobów. Profesjonalna firma logistyczna nieustannie się rozwija i wchodzi w kooperację z różnymi kontrahentami. To pozwala na poszerzenie floty, co jest elementem ułatwiającym transport większej ilości i różnego rodzaju towarów. Firma logistyczna Vesta Polska świadczy usługi transportu drogowego w ramach towarów:

  • Sypkich i płynnych
  • Neutralnych
  • Niebezpiecznych
  • Mrożonych bądź wymagających przechowywania w odpowiedniej temperaturze (od -25C do +25C).

Transport drogowy w naszej firmie jest oparty na trzech filarach: flocie własnej, kontraktowej oraz flocie zaprzyjaźnionych przewoźników. Jest to udogodnienie w codziennej realizacji przewozów, ale także opcja, która jest zabezpieczeniem w sytuacjach awaryjnych lub większego zlecenia na transport drogowy.