Tajniki skutecznego listu motywacyjnego

writing-1149962_640 (1)List motywacyjny wielu osobom może kojarzyć się z minionym wiekiem, kiedy każda firma czy zakład pracy wymagał załączenia takiego pisma do dokumentów aplikacyjnych. Od kilku lat taki list staje się coraz rzadszym gościem wśród ogłoszeń, które przedstawiają oferty pracy: nawet w tak dużych serwisach jak pracuj.pl niewiele firm prosi o jego przesłanie.

List motywacyjny: dawniej i dziś

Jeszcze kilkanaście lat temu standardowy list motywacyjny był pismem, którego wymóg określany był przez wszystkie oferty pracy. Prawdopodobnie przez jego sztampowe traktowanie zaczęto odchodzić od jego praktykowania: niewielu kandydatów potrafiło napisać tekst, który byłby zindywidualizowany, a nie stanowił zbitki powtarzanych na różne sposoby komunałów. Jeśli dziś prześledzimy choćby Pracuj.pl , by sprawdzić, czy wśród wymaganych dokumentów znajduje się także list motywacyjny, okaże się, że niewiele przedsiębiorstw stosuje takie zalecenia – jednak praca na wyższych stanowiskach (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie) często obliguje nas do jego przesłania.

Jak napisać skuteczny list motywacyjny?

● Nie kopiuj ciągle tego samego wzoru, tylko indywidualizuj wypowiedź: każda firma ma swoją specyfikę, nawiązuj do niej bezpośrednio;
● Staraj się adresować list do konkretnego działu bądź osoby, która zajmuje się rekrutacją; powołaj się także na źródło, z którego wiesz o ofercie (internet, prasa itp);
● Umotywuj wybór tej konkretnej oferty pracy: napisz, co Cię w niej najbardziej interesuje, dlaczego chcesz związać swą przyszłość z tą firmą;
● Przedstaw swoją kandydaturę: nie na zasadzie kopiuj-wklej z C.V, ale postaraj się opisać, dlaczego warto rozważyć Twoją kandydaturę;
● Zakończ list konwencjonalnie, wyrażając nadzieję na spotkanie na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Budowa listu motywacyjnego

● Formalne elementy każdego listu, czyli dane osobowe i data wraz z miejscem napisania listu;
● Nagłówek, w którym wskażemy odbiorcę naszego pisma;
● Wstęp, będący zawiązaniem treści właściwej: nawiązujemy do konkretnej oferty ogłoszenia (podajemy jego datę i numer referencyjny);
● Rozwinięcie, w którym powinniśmy zawrzeć wszystkie argumenty świadczące o tym, że świadomie wybraliśmy tę konkretną firmę i że jesteśmy odpowiednim kandydatem na oferowane stanowisko;
● Zakończenie, w którym wyrażamy nadzieję na spotkanie na kolejnym etapie rekrutacji.

Zakończenie

Choć obecnie list motywacyjny nie jest wymagany w każdej ofercie pracy, to warto znać zasady jego budowy, ponieważ w przypadku aplikowania na wyższe stanowiska, pracodawcy już częściej go wymagają – pozwala im już na wstępnym etapie dokonać selekcji dobrze rokujących kandydatów, których warto zaprosić na kolejne etapy rekrutacji.