Tachograf – kiedy jego posiadanie jest niezbędne?

truck_driver_in_cab_cropped

Tachograf, to urządzenie rejestrujące pracę kierowcy. Podaje ono parametry czasu, jazdy, odpoczynku kierowcy, wizyt w warsztacie samochodowym, czy też inne informacje. Wszystko to jest potrzebne, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zmęczenia kierowców na długich trasach i gwarancji jego czasu pracy. Żaden pracodawca nie będzie mógł wymagać od swego kierowcy pracy ponad jego siły, narażając go, oraz innych użytkowników dróg na ewentualny wypadek, czy nawet katastrofę. Potężny TIR jest jak czołg – praktycznie nie do zatrzymania. Może on wyrządzić wiele szkód, łącznie z ofiarami w ludziach.

Kiedy jest potrzebny tachograf?

Brak tachografu może narazić na koszt nawet trzech tysięcy złotych. Czy jednak w każdym firmowym pojeździe jest on niezbędny? W art. 3 Rozporządzenia Rady nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. „Zgodnie z tym przepisem urządzenia rejestrujące muszą być zainstalowane i używane w tych pojazdach, które są zarejestrowane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej i są wykorzystywane do transportu drogowego osób lub rzeczy.” Czy oznacza to, że każdy pojazd przewożący towary, lub ludzi musi posiadać tachograf? Jak w każdych przepisach, także i w tym są wyjątki. I tak. np. ciągnik rolniczy mogący przecież przewozić znaczną ilośc towarów, tachografu mieć nie musi.

Wyłączone z posiadania tachografu są także pojazdy przeznaczone do przewozu zwierząt, mleka, odpadów prozwierzęcych, np. z rzeźni, nie przeznaczonych do spożycia dla ludzi. Także pojazdy z przedsiębiorstw rolniczych, leśnych, czy ogrodniczych, ale tylko do 50 kilometrów od miejsca bazy z obszarami znajdującymi się w obrębie tego promienia. Od kwietnia 2007 roku, tachografy nie muszą być instalowane w pojazdach o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używane do niezarobkowego przewozu rzeczy. Także zwiększyła się odległość od bazy pojazdów rolniczych z wcześniej wspomnianych 50 do 100 kilometrów.

A jeśli budujemy dom.

Przedsiębiorca budujący sobie dom i dowożący do niego materiały budowlane (w celach prywatnych), nie musi posiadać tachografu. Także samochody dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony, także są zwolnione z tego obowiązku. Można więc dowozić na teren budowy ciężkie materiały budowlane i nie przejmować się tonażem transportującego je samochodu, oraz brakiem tachografu.

Transport międzynarodowy.

Transport międzynarodowy, to jedno z największych przedsięwzięć przewozowych. Tutaj już każdy samochód ciężarowy musi posiadać tachograf, ponieważ jego trasa znacznie przekracza bezpieczny czas pracy kierowców. Także na drogach krajowych, TIRy muszą posiadać tachografy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, a zmęczony kierowca za kółkiem osiemnasto-kołowca może stać się potencjalnym zabójcą i stworzyć naprawdę niebezpieczną sytuację na drodze. Jeśli w samochodzie jest więcej niż jeden kierowca, wtedy mogą oni prowadzić ciężarówkę praktycznie bez przerwy.

W materiale prasowym wykorzystano informacje pochodzące ze strony http://www.tachoasystent.pl/oferta/rozliczanie-milog-niemcy/