Szkolenia AgilePM® – zakres tematyczny

Kursy AgilePMsą doskonałym wyborem dla tych specjalistów, którzy są zainteresowani zagadnieniem zwinnego zarządzania projektami.

Kurs AgilePM – idealny dla menedżerów

AgilePM (Agile Project Management) to stosowana na całym świecie zwinna metodyka zarządzania projektami. Szkolenia AgilePM, przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej, są świetnym sposobem na to, aby poznać najważniejsze zasady tej metodyki. To, jak później zostaną one wykorzystane w praktyce, na przykład podczas tworzenia projektu, zależy w dużej mierze od project managera i jego wiedzy na temat zwinnego zarządzania. Przyjrzyjmy się zatem bliżej kilku ważnym regułom stojącym za AgilePM

Metodyka AgilePM – kluczowe zasady

Metodyka AgilePM z definicji stawia na otwartość na zmiany i elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań i etapowość prac. Aby jednak pokrótce zrozumieć, na czym polega AgilePM, warto przyjrzeć się podstawowym elementom zwinnego zarządzania projektami – zestawowi ośmiu pryncypiów, które pomagają zrealizować projekt zgodnie z filozofią i wartościami Agile:

  • Głównym celem decyzji podejmowanych podczas trwania projektu powinno być zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb biznesowych.
  • Przestrzeganie terminów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów projektu jest kluczowe dla jego sukcesu. Poza tym tego typu działanie buduje zaufanie pomiędzy twórcami projektu a klientem.
  • Współpraca jest równie ważna, jak terminowość. Zarówno pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu projektowego, jak i pomiędzy jego kierownictwem a interesariuszami. Prawidłowo koordynowana współpraca sprawia, że szanse na zakończenie projektu sukcesem rosną. Poza tym wszyscy członkowie zespołu czują się w równym stopniu odpowiedzialni za powodzenie całego przedsięwzięcia.
  • Jakość nie powinna być traktowana jako zmienna projektowa. Oznacza to, że raz ustalonej docelowej jakości rozwiązania nie powinno się zmieniać – ani na lepsze, ani na gorsze.
  • Budowanie przyrostowe charakterystyczne dla metodyki AgilePM, powinno bazować na solidnych podstawach, zrozumiałych dla wszystkich uczestników projektu.
  • Należy działać iteracyjnie i wychodzić od szczegółu do ogółu. Częste demonstracje oraz całościowy przegląd produktu pozwoli na otrzymanie informacji zwrotnej w odpowiednim czasie i systematyczne wprowadzenie ewentualnych zmian.
  • Zaniedbanie komunikacji pomiędzy zespołem projektowym, a projektodawcą jest receptą na porażkę. Podobnie jest z komunikacją wewnątrz zespołu. Jeżeli daleko jej do optymalnej, zespół projektowy może wpaść w pętlę kolejnych iteracji paraliżujących jakikolwiek postęp.
  • Zarówno zespół projektowy, jak i zleceniodawca, muszą dokładnie wiedzieć, na jakim etapie rozwoju znajduje się dany projekt. Zatajanie lub fałszowanie tej informacji jest po prostu nieuczciwe.

Szkolenia AgilePM – teoria i praktyka w jednym

W ofercie Inprogress można znaleźć akredytowane kursy AgilePM przeznaczone zarówno dla początkujących (AgilePM Foundation) jak i bardziej zaawansowanych uczestników (AgilePM Practitioner). AgilePM Foundation dotyczy teoretycznych podstaw zwinnego zarządzania projektami. Z kolei AgilePM® Practitioner skupia się na zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Oba szkolenia można zrealizować w ramach Inprogress Plus – programu subskrypcji szkoleń, który umożliwia wzięcie udziału we wszystkich akredytowanych szkoleniach w ramach jednej opłaty.  Po szkoleniach AgilePM można przystąpić do akredytowanych egzaminów, których pozytywne wyniki skutkują otrzymaniem cenionych na arenie międzynarodowej certyfikatów.

APMG-International Agile Project Management, Swirl Device logo są znakami towarowymi należącymi do APM Group Ltd. AgilePM®, jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. Wszelkie prawa zastrzeżone.