Zero waste – czyli jak pomóc środowisku i ludzkiemu zdrowiu?

Zero waste to termin używany w odniesieniu do całkowitej eliminacji odpadów wytwarzanych przez firmy i gospodarstwa domowe. Zazwyczaj oznacza to, że żadne odpady wytworzone przez firmę w ogóle nie trafiają na składowisko.

Filozofia „zero waste” dąży do jak najbardziej efektywnego wykorzystania wszystkich materiałów i do której utknęła mantra „Zmniejsz, wykorzystaj ponownie, poddaj recyklingowi”. Korzyści z modelu zerowego marnotrawstwa są nieograniczone. Poniżej przedstawiamy powody.

Dlaczego zero waste jest ważne?

Przestrzeganie filozofii zerowego marnotrawstwa jest nie tylko opłacalne dla twoich firm, ale także bezpośrednio wpływa na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Model zerowego marnotrawstwa może również pomóc w tworzeniu miejsc pracy, zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć szkody dla wielu społeczności. Rozważ to:

  • Szacuje się, że każdego roku na całym świecie wysypiska emitują od 30 do 70 milionów ton metanu, niebezpiecznego gazu cieplarnianego,
  • Składowiska mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne, które są szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i zwierząt,
  • Składowanie i eksploatacja składowisk kosztuje miliony. To z kolei kosztuje firmy i właścicieli domów,
  • To pokazuje, że Twoja firma może wykazać zaangażowanie w ochronę środowiska,
  • Spełnia odpowiedzialność korporacyjną,
  • Potencjalnie więcej możliwości dzięki klientom świadomym ekologicznie wybierającym Twoją firmę w porównaniu z innymi mniej przyjaznymi dla środowiska,
  • Możliwości marketingowe w mediach społecznościowych,
  • Wykorzystanie logo Zero Waste na dowolnym materiale marketingowym

Jak rozpocząć kampanię zero waste?

Postępując zgodnie z tymi krokami, doprowadzisz swoją firmę na ścieżkę zerowego marnotrawstwa

-Oceń, jak obecnie zarządzasz odpadami
-Rozpocznij ustalanie celów dla swojej firmy w kierunku planu zerowego marnotrawstwa
-Utwórz grupę, aby zarządzać tym planem
-Otrzymuj regularne aktualizacje z działań zero waste w swojej firmie
-Rozważ przeprowadzenie audytu odpadów przy pomocy specjalistycznej firmy

Oceń, jak obecnie zarządzasz odpadami

Zidentyfikuj, jaki rodzaj odpadów produkuje Twoja firma i skąd pochodzi. Czy Twoja firma ma pojemniki do recyklingu dostępne dla wszystkich? Czy każde biuro ma własny kosz na śmieci? To są rodzaje rzeczy, które należy wziąć pod uwagę.

Zacznij też myśleć o sposobach zmniejszenia generowanych odpadów. Może to być wszystko, od zmniejszenia objętości materiałów po zminimalizowanie opakowania.

Spójrz na sposoby zmniejszenia niebezpiecznych odpadów, takich jak przedmioty elektroniczne. Porozmawiaj ze swoimi dostawcami i poproś, aby współpracowali z Tobą w celu osiągnięcia zerowego poziomu odpadów. Możesz opracowywać umowy, aby odzwierciedlić politykę zerowego marnotrawstwa. Po przeanalizowaniu wytwarzanych odpadów możesz być zaskoczony nowymi możliwościami i pomysłami, które wymyśliłeś w celu zmniejszenia ilości odpadów.

Możesz też zacząć prowadzić sklep zero waste – jest to bardziej osiągalne niż może Ci się wydawać!