Sprawny przebieg kontroli jakości w firmie? Z systemem ERP!

Mówiąc o jakości, myślimy obecnie o produkcie satysfakcjonującym dla klienta, który spełnia określone normy. Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego kontrola jakości jest istotna dla każdego przedsiębiorstwa i jak nowoczesne systemy ERP zapewniają przewagę w budowaniu konkurencyjnych produktów, dzięki sprawnym procesom zarządzania  jakością.

Według Masaaki Imai – japońskiego konsultanta z zakresu zarządzania jakością i pioniera ciągłej doskonałości –  kontrola jakości ma zapewniać wytwarzanie pełnowartościowych produktów, bezpiecznych dla klienta i konkurencyjnych na rynku. A sprawny przebieg tego procesu dostarcza firmom informacji o sposobach poprawnej realizacji produkcji i eliminuje błędy powodujące uszkodzenia wyrobów.

Kontrola jakości – dawniej i dziś

Pierwsze koncepcje zarządzania produkcją pojawiły się w okresie dynamicznego wzrostu technicznego na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy postrzegano jakość jako zgodność ze specyfiką. A jej  wysoki poziom należało osiągać poprzez stałą kontrolę. Z czasem zaczęto podkreślać potrzebę włączenia kierownictwa w proces zarządzania jakością. Zauważono, że decyzje dotyczące kontroli jakości należy podejmować wspólnie z pracownikami. Nowoczesne podejście uwzględniało zarządzanie personelem, planowanie, projektowanie wyrobów i monitorowanie procesów.

Obecnie kontrola jakości rozumiana jest jako „proces realizowany według określonych standardów”, który jest zarówno miarą zgodności gotowego produktu z wcześniej  ustaloną normą, jak i wszystkim, co uwzględniono na etapie projektu.

Dlaczego kontrola jakości jest ważna ?

Dlatego, że odpowiedni produkt stanowi ważne ogniwo łączące przedsiębiorstwo z klientem. Jakościowy wyrób jest atrakcyjny dla konsumenta, wpływa na jego satysfakcję i wzmacnia zaufanie do marki.

Taki właśnie produkt zapewnia stała i efektywna kontrola jakości, która  jest szczególnie ważna w czasach kiedy wymagania wobec jakości wyrobów ciągle rosną. Dziś kupuje się więcej i oczekuje więcej.  Rynek jest konkurencyjny – stały wzrost oczekiwań względem wytwarzanych produktów skłania firmy do utrzymywania wysokich standardów kontroli jakości i wdrażania coraz sprawniejszych procesów produkcji.

Jak firmy radzą sobie z kontrolą jakości?

Coraz więcej firm w celu usprawnienia procesu kontroli jakości korzysta z nowoczesnych rozwiązań IT. Jednak aby przynosiły one oczekiwane efekty, narzędzia te  powinny posiadać określone funkcjonalności m.in. szybką korektę wszelkich nieprawidłowości w czasie rzeczywistym i jasny sposób oznaczania wadliwych produktów. Dobry system umożliwia również określanie częstotliwości występowania konkretnych błędów. Pozwala to gromadzić dane wykorzystywane przy późniejszym usprawnianiu produkcji. Przydatna jest też przystępna prezentacja danych i przejrzysta dokumentacja. Narzędziem spełniającym te kryteria jest np. oprogramowanie klasy ERP.

System ERP Streamsoft Prestiż – sprawna kontrola jakości  

Jednym z systemów ERP z rozwiniętymi funkcjonalnościami w zakresie kontroli produkcji jest Streamsoft Prestiż, który zapewnia sprawny nadzór nad jakością wyrobów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie procesu produkcji na każdym etapie i dostarcza szczegółowych  informacji   o aktualnym  stanie wyrobów.  Dzięki temu wpływa korzystnie na wytwarzanie konkurencyjnych produktów.

Kontrola jakości dla każdego rodzaju i sztuki produktu

W systemie można zdefiniować różne rodzaje kontroli w zależności od potrzeb: wyrywkowa, główna, czasowa, cykliczna, jednorazowa. ERP pozwala kontrolować jakość każdego pojedynczego produktu czy półproduktu i posiada wiele funkcjonalności ułatwiających ten proces np.:

  • Obsługa numerów seryjnych
  • Graficzna dokumentacja  z przeprowadzonej kontroli i przejrzyste statystyki
  • Powiązanie uszkodzeń z konkretnym wykonawcą wyrobu
  • Sortowanie listy możliwych błędów wg określonej częstotliwości ich występowania
  • Wydruk dowolnych etykiet informacyjnych dla uszkodzonych produktów
  • Tworzenie z dostępnych danych pełnej historii kontroli jakości danego produktu.

Kontrola jakości produktów na każdym etapie produkcji

System umożliwia zapis wyników kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego lub po jego zakończeniu. Dzięki temu działy zajmujące się  kontrolą jakości mogą odpowiednio szybko reagować na wszystkie informacje dotyczące stanu wyrobu, i w zależności od wyniku, kierować produkt do magazynu wyrobów gotowych, naprawy lub likwidacji.  Streamsoft Prestiż jest więc przydatnym narzędziem pomocnym w budowaniu konkurencyjnych produktów, które spełniają wysokie standardy jakości.

System ERP Streamsoft Prestiż – rozbudowane opcje dla zarządzania produkcją

Poza kontrolą jakości Streamsoft Prestiż posiada również szereg innych funkcjonalności usprawniających pracę branży produkcyjnej, m.in. rozbudowany moduł Zarządzania Produkcją.  System  wspiera przebieg procesu produkcyjnego na każdym etapie i współpracuje z oprogramowaniem CAD, MES i przeznaczonym do nestingu. Ma to wpływ na szybszy przebieg procesu produkcyjnego.  Dzięki  autorskiemu rozwiązaniu 2in1 w zakresie logistyki pozwala na obsługę przyjęć i wydań z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i tym samym skraca  czas tych czynności oraz optymalizuje pracę magazynierów. Więcej przeczytasz na:  https://www.streamsoft.pl/systemy-erp/

Polecamy:
Rozbita szybka w iPhonie – co robić, gdzie naprawić?