Franczyza krok po kroku: jak sporządzić umowę franczyzową?

writing-1149962_1280

Przymierzasz się do prowadzenia działalności w ramach franczyzy? Warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy, która stanowi podstawę współpracy między franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Sprawdź, jak ją sporządzić i co powinna zawierać.

Franczyza to świetny sposób na pierwszy biznes. Rozpoznawalna i dobrze kojarzona marka oraz możliwość korzystania ze sprawdzonych rozwiązań – to główne powody, dla których działalność franczyzowa cieszy się popularnością. By jednak prowadzić biznes bez nieprzewidzianych niedogodności, koniecznością jest podpisanie umowy. To właśnie w oparciu o nią budowane są stosunki między stronami biznesu franczyzowego. Dotyczy to każdej współpracy, choćby tej nawiązanej przy franczyzie sieci sklepów Topaz.

Umowa franczyzowa jako umowa nienazwana

Franczyza działa na podstawie umowy należącej do tzw. umów nienazwanych. Oznacza to, że nie jest umową regulowaną przepisami prawa cywilnego. W efekcie obie strony umowy – zarówno franczyzobiorca i franczyzodawca – mogą wpływać na kształtowanie jej treści w sposób dość swobodny. Brak uregulowań wcale nie oznacza jednak, że postanowienia można formułować zupełnie dowolnie. Obie strony franczyzy mogą zawrzeć umowę według swojego uznania – pod warunkiem, że jej treść nie jest sprzeczna z właściwościami stosunku, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego.

Co powinna zawierać umowa franczyzowa?

Franczyza to szeroki zakres branż, które różnią się między sobą choćby istotą funkcjonowania. Dlatego nie istnieje żadna uniwersalna umowa franczyzowa, która pasowałaby do każdego typu działalności. Stąd zachodzi konieczność formułowania postanowień w taki sposób, by odazwierciedlać charakter prowadzonego biznesu franczyzowego. Niemniej jednak można wyróżnić kilka cech wspólnych – niezależnie od branży.

Zwykle umowa franczyzowa rozpoczyna się preambułą określającą: stan faktyczny, intencje stron, wartości, na podstawie których realizowana będzie współpraca między franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Kolejny krok to wyjaśnienie najważniejszych pojęć, które będą stosowane w treści umowy.

Umowa franczyzowa powinna także zawierać postanowienia stanowiące opis poszczególnych etapów współpracy. Najczęściej są to:

 • postanowienia wynikające z zawarcia umowy,
 • postanowienia będące opisem praw i obowiązków, do których muszą dostosować się strony w trakcie współpracy,
 • postanowienia regulujące przyczyny oraz metody rozwiązania umowy.

W prawidłowo skonstruowanej umowie franczyzowej należy poruszyć między innymi takie kwestie jak:

 • franczyza – jej przedmiot i zasady przystąpienia do systemu,
 • okres obowiązywania umowy,
 • prawa i obowiązki franczyzobiorcy i franczyzodawcy,
 • ochrona znaków towarowych,
 • ochrona tajemnicy marki,
 • działalność konkurencyjna,
 • organizacja i udział w szkoleniach,
 • działania związane z promocją i reklamą biznesu franczyzowego,
 • informacje o opłatach licencyjnych i marketingowych,
 • rozwiązanie umowy.

Istotne znaczenie ma to, by zachować odpowiednią kolejność postanowień. Umowę więc należy sformułować w taki sposób, aby zachować spójną – postanowienia muszą układać się w logiczną całość. Dzięki temu łatwiejsze będzie nie tylko czytanie umowy, ale również jej prawidłowe zrozumienie.