Segregacja śmieci w Polsce – wyzwania i możliwości

Segregacja odpadów w Polsce nie wygląda tak optymistycznie, jak brzmią deklaracje mieszkańców naszego kraju, na których opierają się liczne raporty z sondaży przeprowadzanych przez proekologiczne organizacje i instytucje. O ile zdecydowana większość z nas, bo już nawet blisko 70% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, o tyle realia okazują się mniej korzystne dla środowiska, w którym żyjemy. Jedna z zeszłorocznych kontroli NIK dowiodła, że polskie gminy stworzyły dobre systemy segregacji odpadów, ale niestety nie działają one sprawnie – raport dotyczący województwa podlaskiego stwierdza wprost: w ponad połowie tamtejszych gmin śmieci były segregowane niewłaściwie! Jak w rzeczywistości wygląda segregacja śmieci w Polsce i nad czym musimy jeszcze wszyscy popracować?

Segregacja odpadów – jak ją upowszechnić?

Fakt, że większość z nas nie chce przyznać się do tego, że nie segreguje śmieci, dobitnie dowodzi, że świadomość ekologiczna Polaków rośnie, a to bardzo pozytywna wiadomość. Coraz szersza grupa ludzi chce segregować swoje odpady. Przytoczony raport uświadamia jednak, że nie robi tego właściwie. Skoro kolorowe pojemniki do segregacji odpadów stały się już stałym elementem naszego otoczenia i każdy ma do nich łatwy dostęp, najbardziej prawdopodobną przyczyną polskich problemów z segregacją wydaje się nadal brak wiedzy. Nie wiemy, gdzie wrzucać niektóre śmieci, nie rozumiemy wystarczająco sensu segregowania odpadów, bez którego nie ma recyklingu i nie można mówić poważnie o ochronie środowiska. Bez wątpienia nadal największym wyzwaniem stojącym przed nami jest edukacja. Z wiedzą o prawidłowym segregowaniu śmieci trzeba trafić dosłownie wszędzie, nie tylko do szkół, ale do seniorów, do mniej zamożnych ludzi, do instytucji… Mamy wielkie szczęście, że w Polsce działa duża grupa organizacji i firm promujących recykling, segregowanie odpadów czy gospodarkę cyrkularną. Dzięki różnym inicjatywom takich podmiotów zwiększa się liczba ludzi zaangażowanych w ochronę środowiska i rośnie nasza świadomość na temat ekologii. Stena Recycling, działająca od ponad 20 lat w Polsce firma z branży zarządzania odpadami oraz lider wśród promotorów GOZ i recyklingu, pokazała już nie raz, jak docierać do ludzi i przekonywać ich do segregowania odpadów i zamykania obiegu surowców. Stena Recycling corocznie organizuje m.in. konkurs „Stena Circular Economy Award”, lokalne zbiórki elektroodpadów czy makulatury, a niedawno ogłosiła laureatów konkursu „GOZpodarne wyzwanie”, w którym wyróżniła pomysły promujące rozwiązania zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego.

Jakie możliwości oferuje poprawne segregowanie odpadów?

Zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach poprzez ich przetwarzanie to oczywista korzyść dla środowiska wynikająca z wysokiego poziomu recyklingu. Prawidłowo prowadzona segregacja śmieci w domach prywatnych i selektywna zbiórka odpadów u źródła w zakładach produkcyjnych to najskuteczniejsza metoda pozyskiwania surowców wtórnych, z których możemy tworzyć nowe produkty bez eksploatowania złóż naturalnych. Produkcja dóbr z przetworzonych odpadów wiąże się dodatkowo z oszczędnościami energii, wody, mniejszą emisją zanieczyszczeń i redukcją CO2. O niektóre surowce jest też coraz trudniej na świecie, a recykling pozwala nam zdobywać je w prosty sposób, bo z wykorzystanych już materiałów. Aby jednak każdy z nas mógł czerpać korzyści z zamkniętego obiegu surowców, który przecież finalnie oznaczać może też niższe ceny, segregacja odpadów w naszych domach musi być skuteczniejsza, konsekwentna i powszechna, a w promocję recyklingu i segregacji odpadów zaangażować muszą się wszyscy. Zacząć można choćby od rozmowy z sąsiadem.