Rozliczenie PIT w 2018/2019 roku – co trzeba wiedzieć?

7665289260_9ee668629d_b

Podatek PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, który musi rozliczać każdy obywatel naszego kraju, który posiada jakieś dochody. Z uwagi na fakt, że mogą one pochodzić z różnych źródeł, wprowadzone zostały rozmaite formularze, jakimi musi się posługiwać podatnik, żeby wszystko poprawnie wyliczyć. Co jakiś czas wprowadzane są kolejne zmiany, o których nie każdy wie, ale które każdy musi uwzględnić – sporo zmian wprowadzonych zostało również w roku 2018 i będą funkcjonować w rozliczeniach PIT 2019 za 2018 rok. Co trzeba wiedzieć o PIT 2018/2019? Co się zmienia jeśli chodzi o najpopularniejsze sposoby rozliczania, czyli najczęściej wybierane formularze?

Rozliczenie PIT 2018/2019 – o zmianach

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w rozliczeniu PIT 2019 będzie możliwość zaakceptowania gotowego rozliczenia, które przygotuje za podatników KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). W tej chwili nie wszyscy jeszcze będą mogli skorzystać z tych zmian – jedynie osoby rozliczające się na formularzu PIT-37 lub PIT-38. Jednak już w przyszłym roku możliwość taka obejmie także osoby, które podatek dochodowy rozliczają na PIT-36. Przygotowany został specjalny system, który ruszy już 15 lutego 2019 roku. Dzięki specjalnemu systemowi Twój e-PIT każdy obywatel, który rozliczał się na wymienionych formularzach otrzyma przygotowaną przez KAS deklarację, którą będzie mógł albo zaakceptować, albo też wprowadzić do niej zmiany. Można ją również odrzucić i samodzielnie przygotować rozliczenie PIT – uwzględniając przeróżne ulgi, czy też inne źródła dochodu, o których skarbówka nie wiedziała. Przygotowywane przez nią rozliczenia będą się bowiem opierały na posiadanych informacjach.

Zmian jest o wiele więcej – między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku, czy też inny sposób rozliczania prac sezonowych przy zbiorach. Warto wiedzieć o tych wszystkich zmianach, żeby zdawać sobie lepiej sprawę co jeszcze możemy lub powinniśmy uwzględnić w PIT za 2018 rok.

Rozliczenie PIT-28 za 2018 rok

Formularz PIT-28 jest jednym z najpopularniejszych, stosowanych w naszym kraju, chociaż nie najpopularniejszym. Musi ją wypełniać osoba, która w danym roku rozliczeniowym  uzyskała przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych i były to przychody z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, albo też innych umów, które posiadają podobny charakter i które są rozliczane poza działalnością gospodarczą (czyli chodzi tu o wynajem prywatny).

W przypadku deklaracji PIT-28 podatnik nie ma zbyt wiele czasu na dokonanie wszystkich rozliczeń, ponieważ termin upływa 31 stycznia 2019 roku. Platforma Twój e-PIT jeszcze wówczas nie wystartuje, ale – jak zaznaczono wcześniej – i tak pojawienie się gotowych rozliczeń nie obejmuje w tym roku innych formularzy niż PIT-37 i PIT-38. Oznacza to, że deklarację za 2018 rok podatnik musi wypełnić samodzielnie – oczywiście, mając też możliwość skorzystania z istniejących programów PIT, które już są dostępne.

Rozliczenie PIT-36 za 2018 rok

Deklaracja podatkowa wypełniana na formularzu PIT-36 przypisana jest do osób, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej. PIT-36 przypisany jest do działalności gospodarczej, a zatem wypełniają ten formularz osoby, które takową działalność prowadzą – choćby była ona tylko składową ich pełnej pensji, pobieranej również w trakcie pracy dla kogoś innego. W przypadku rozliczania w ten sposób warto zwrócić uwagę po pierwsze na obowiązujące stawki podatkowe, a po drugie na zmiany, jakie zostały wprowadzone i jakie obowiązują już w tym roku. Dodano bowiem nowy załącznik PIT/MIT, przypisany do deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L. Formularz ten to załącznik przeznaczony dla osób, którzy zobowiązani są opłacać tak zwany “podatek minimalny”, z tytułu korzystania w prowadzonej działalności z:

  • budynku handlowo – usługowego, klasyfikowanego w PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych), jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, albo inny budynek handlowo-usługowy
  • budynku biurowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystywany jest on tylko lub w głównym stopniu na własne potrzeby.

Podatek rozliczany przez dodatek PIT/MIT jest uwzględniany wówczas, gdy wartość początkowa nieruchomości przekraczała 10 milionów złotych. Istnieje zresztą wiele dodatkowych zasad, o których trzeba pamiętać, rozliczając się w tym roku na PIT-36. Na szczęście już w przyszłym roku platforma Twój e-PIT ma funkcjonować również dla podatników rozliczających się w ten sposób – co będzie olbrzymim ułatwieniem.

Rozliczenie PIT-37 za 2018 rok

Jeśli chodzi o formularz PIT-37, jest on niewątpliwie najpopularniejszy, dlatego wszystkich rozliczających się w ten sposób z pewnością ucieszy fakt, że KAS przygotuje za nich deklaracje podatkowe. Można je zaakceptować, zmodyfikować lub w całości odrzucić, a nawet jeśli ktoś nie wykona żadnego ruchu i skarbówka nie otrzyma od tej osoby wypełnionej deklaracji, przygotowane przez nią rozliczenie zostanie uznane za ważne gdy upłynie okres składania formularzy. To wielki plus dla wszystkich zapominalskich, którzy zawsze mają kłopot z wyrobieniem się na czas. PIT-37 przypisane jest do tych osób, które otrzymują zarobki za pośrednictwem płatników – to znaczy mają umowę z jakąś firmą. Zaletą nowych zasad jest możliwość rozliczania się w systemie Twój e-PIT również z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozliczenie PIT-38 za 2018 rok

W przypadku osób rozliczających się na formularzu PIT-38, one także mogą liczyć na pomoc ze strony Urzędu Skarbowego. KAS rozlicza za nich podatek PIT, a dzięki systemowi Twój e-PIT można ów rozliczenie zaakceptować, odrzucić, albo też wprowadzić do niego zmiany. PIT-38 także jest dość popularnym formularzem, wypełnianym przez osoby, które uzyskały w 2018 roku przychody z tytułu zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach. Termin posłania deklaracji za rok 2018 to 30 kwietnia 2019 roku. Jeśli jednak do tego momentu podatnik nie podejmie żadnych działań, rozliczenie w systemie Twój e-PIT zostanie uznane za obowiązujące.