Rola zarządzania talentami w kształtowaniu przyszłych liderów

Obecność talentów w firmie może stanowić o jej przewadze konkurencyjnej. W jaki sposób jednak zarządzać talentami z organizacji, aby faktycznie efektywnie wykorzystywać ich możliwości? Jak w zasadzie definiować talent?

Czym jest talent w firmie?

Pojęcie to możemy rozumieć dwojako. Po pierwsze, talent to osoba, świetnie sprawdzająca się wybranych zadaniach i okolicznościach. Mówimy więc o naturalnie zdolnej osobie, która szybciej się uczy od innych i najczęściej osiąga najlepsze wyniki. Po drugie, przez talent rozumiemy konkretną umiejętność, zgodnie z myślą, iż każdy z nas ma talent do czegoś. W środowisku zawodowym będziemy więc poszukiwać naturalnych predyspozycji do konkretnych zadań, talent natomiast będzie wybitną jednostką w firmie, która przynosi jej wiele korzyści.

Zarządzanie talentami w praktyce

W teorii zarządzanie pracownikami o szczególnych zdolnościach może wydawać się łudząco podobne do działań menedżerskich związanych ze wszystkimi zatrudnionymi. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Nie chodzi oczywiście o to, aby firmowe gwiazdy były traktowane z wyższością czy priorytetem. Często jednak talent wymaga nieco innego podejścia, podobnie jak np. pracownik, który nie wierzy w swoje możliwości.

Istotne więc, aby zrozumieć, że talent to bardzo często osoba, która nie powinna być poddana mikrozarządzaniu. To błąd, który może powodować frustrację i nieporozumienia. Kluczowe są natomiast następujące obszary:

  • kultura organizacyjna musi sprzyjać rozwojowi – zarządzanie talentami w organizacji nie jest możliwe bez atmosfery ciągłej nauki i rozwoju. Oznacza to miejsce, w którym błędy są akceptowane, tak samo jak podejmowanie własnej inicjatywy;
  • wsparcie menedżerów – trudno wyobrazić sobie zarządzanie talentami w organizacjibez świadomych tego zjawiska menedżerów, dlatego ważne, aby liderzy w firmie byli szkoleni pod tym kątem;
  • Innowacyjne projekty i wyzwania  – inną metodą zarządzania jest angażowanie pracowników w nowe projekty i wyzwania. Talent nie znosi nudy, powtarzalnych czynności, które nie są rozwojowe, dlatego warto zwrócić uwagę na ten aspekt podczas organizacji zadań;
  • Uznawanie osiągnięć – talent, aby wzrastać, musi czuć się doceniany w organizacji, zarówno od strony finansowej, jak i np. słownie.

Zarządzanie talentami w organizacji a Extended DISC

Jednym z narzędzi, które może pomóc w zarządzaniu talentami w organizacji Extended DISC. To badanie, które pozwala na poznanie mocnych stron pracowników i ich naturalne predyspozycje. Na czym polega? Extended DISC umożliwia zidentyfikowanie talentów organizacji poprzez analizę wg 4 podstawowych stylów zachowania. Samo badanie jest niezwykle proste do przeprowadzenia (wystarczy poświęcić mu kilkanaście-kilkadziesiąt minut), co jednak w nim najcenniejsze, to szczegółowy raport. Może on służyć nie tylko w kontekście poszukiwania talentów wśród osób, które już są w firmie, ale także jest niezwykle przydatny podczas rekrutacji. Szybsze rozpoznanie talentów (np. w zarządzaniu, komunikacji itp.) może znacząco pomóc firmom w uzyskaniu przewagi nad rywalami w branży.