Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych?

Ubezpieczenia majątkowe to grupa produktów, dzięki którym możemy chronić swoje finanse przed poważnymi wydatkami. Nim jednak wybierzemy ofertę, warto dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń tego typu. Czego dotyczą? Kto może z nich skorzystać? Jakie elementy musi mieć ubezpieczenie majątkowe, aby było legalne?

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Polisy tego typu są skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych.

Choć pozornie sama nazwa produktów powinna wiele wyjaśnić, to do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy 4 grupy:

  • ubezpieczenia mienia, które dotyczą mieszkań, domów, ale również budynków firmowych i tym podobnych. Ubezpieczenia to mogą również dotyczyć mienia ruchomego, czyli sprzętów, mebli i tym podobnych,
  • ubezpieczenia komunikacyjne, które są związane z transportem pojazdami mechanicznymi. Dotyczą samochodów, motorów i innych,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenia turystyczne, dzięki którym możemy uchronić się przed odwołaniem wycieczki czy utratą bagażu.

Zgodnie z definicją (art. 821 kodeksu cywilnego) ubezpieczenia majątkowe to takie, którego przedmiotem może być interes majątkowy dający się wyrazić w pieniądzu. Mimo tego do tej grupy nie zaliczamy ubezpieczeń na życie.

Najważniejsze elementy ubezpieczeń majątkowych

Każda polisa musi posiadać 5 podstawowych elementów, które stanowią o jej ważności w świetle prawa. Dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy musimy dokładnie ją sprawdzić, również pod tym kątem. W polisie powinny znajdować się informacje na temat:

  1. Przedmiotu objętego ochroną, którą będzie samochód, mieszkanie czy wycieczka turystyczna. W tym miejscu warto przeanalizować, czy w umowie zawarte są wszystkie istotne elementy majątku.
  2. Zakresu ochrony – tu zbiór zdarzeń i okoliczności, które mogą wywołać szkodę w majątku i tym samym uruchomić środki z polisy. Najczęściej są to działania czynników naturalnych (wiatru, deszczu, śniegu, ognia), ale również wynik działań osób trzecich, np. włamanie, dewastacja, kradzież. Ubezpieczyciele mogą zaoferować polisę all-risk, czyli obejmująca wszelkie zdarzenia, ale w przypadku tańszych ofert musimy dokładnie przeanalizować zawarte w niej ryzyka.
  3. Sumy ubezpieczenia, która jest górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W wypadku polis mieszkaniowych lub na dom jest ona zbieżna z wartością nieruchomości. Suma ubezpieczenia może być redukcyjna (zmniejszająca się z każdym kolejnym zdarzeniem) lub stała.
  4. Wyłączeń odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, są to sytuacje, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania pomimo tego, iż wystąpiła szkoda. Dotyczy to w szczególności umyślnych działań ubezpieczonego (np. podpalenie domu) lub sytuacji, w których ubezpieczony był pod wpływem substancji odurzających.
  5. Franszyzy redukcyjnej, która może być wyrażona w procentach, kwotowo lub w procentach i kwotowo jednocześnie. To limit odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowe, który w wypadku ubezpieczeń komunikacyjnych nazywa się udziałem własnym w szkodzie.

Chcesz wykupić ubezpieczenie majątkowe, ale gubisz się w dziesiątkach dostępnych ofert? Zgłoś się do Eurofinance Ubezpieczenia Bemowo, gdzie w ciągu jednej rozmowy otrzymasz najkorzystniejszą propozycję. Nasza multiagencja pomaga w każdej sytuacji, która wymaga ubezpieczenia majątkowego.

 

Polecamy:
Biura do wynajęcia na Wilanowie – bliżej niż myślisz