Prawnik dla Twojej firmy – w jakich sprawach może Ci pomóc?

Po pomoc prawnika warto zwrócić się zawsze, gdy zachodzi konieczność podjęcia ważnych decyzji, które wpłyną na losy firmy. W obliczu dużej odpowiedzialności pochopne kroki wynikające z braku doświadczenia i specjalistycznej wiedzy mogą mieć dla przedsiębiorcy przykre konsekwencje. Lepiej zawczasu im przeciwdziałać, korzystając z obsługi prawnej firm. W jakich sprawach związanych z prowadzeniem własnego biznesu można liczyć na pomoc prawnika?

Przygotowywanie umów i innych dokumentów oraz udział w negocjacjach

Każdy przedsiębiorca chce zabezpieczyć swoje interesy już na etapie formułowania umowy i negocjacji. Pragnie upewnić się, że złożenie podpisu na danym dokumencie nie przysporzy mu problemów. Doradca prawny rozumie te potrzeby i dzięki dobrej znajomości prawa potrafi o nie zadbać. Może wesprzeć firmę w przygotowaniu i zweryfikowaniu rozmaitych dokumentów związanych z prowadzeniem własnego biznesu, a także pomóc w negocjacjach. Dzięki temu przedsiębiorca dokładnie wie, jakie skutki ma zawarcie danej umowy i jak w razie potrzeby dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Kwestie związane z prawem pracy

Doradca prawny może pomóc firmie również w rozmaitych sprawach z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych, a nawet kontraktów menadżerskich. Przygotuje i zaopiniuje projekty regulaminów, zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych dotyczących prawa pracy. Pomoże uzyskać zezwolenia na pracę dla pracowników z zagranicy i zajmie się kwestiami związanymi z pracą tymczasową.

Obsługa prawna firm może polegać też na kompleksowym doradztwie i sporządzaniu profesjonalnych opinii, czyli czynnościach oszczędzających czas przedsiębiorcy, który musiałby zostać poświęcony na dokładnie przeanalizowanie przepisów i dokumentacji. Korzystanie z pomocy prawnika w zakresie różnych spraw dotyczących prawa pracy to dobry sposób na uniknięcie stresu i nieopłacalnych decyzji.

Źródło informacji na temat usług doradców prawnych: https://kancelaria-pertek.pl/

Spory sądowe

Prawnik może reprezentować firmę w sądach cywilnych i administracyjnych, a także w urzędach państwowych. Dotyczy to rozmaitych spraw – od zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji po domaganie się zapłaty wierzytelności albo poniesienia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. Doradcy prawni mają zdecydowanie większe doświadczenie w dochodzeniu roszczeń przed sądem niż przedsiębiorcy, którzy nie zajmują się tym na co dzień. W tym przypadku również warto zaufać specjalistom i skorzystać z ich wsparcia.

Windykacja

Obsługa prawna firm często dotyczy też obszaru, jakim jest windykacja sądowa. Prawnik może sporządzać pozwy oraz pisma procesowe, a także reprezentować przedsiębiorstwo w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Nawiązuje współpracę z kancelariami komorniczymi i pomaga podjąć legalne działania służące temu, by udało się odzyskać długi.

Sprawy związane z działalnością spółek handlowych

Prawnik może pomóc w założeniu spółki kapitałowej lub osobowej, oferując doradztwo przy ustalaniu szczegółów umowy ze wspólnikiem oraz przygotowując projekty dokumentów założycielskich. Obsługa prawna spółek obejmuje również wiele innych czynności dotyczących ich bieżącej działalności. Może być to sporządzanie projektów regulaminów i uchwał, pomoc w przeprowadzaniu fuzji, przekształceń, przejęć i podziałów, a także pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu udziałów lub spółek. Skorzystanie ze wsparcia specjalistów od prawa gospodarczego i administracyjnego zdecydowanie ułatwi rozwijanie działalności w tej wymagającej formie.

Obsługa prawna firm może obejmować tylko wybrany obszar działań, w zależności od potrzeb związanych z charakterem prowadzonego biznesu, np. dotyczyć wyłącznie sporządzania i weryfikowania umów oraz innych ważnych dokumentów. Przedsiębiorca indywidualnie określa zakres potrzebnych mu czynności i ustala, czy będą to działania jednorazowe, czy też regularne. Prawnikom, radcom prawnym albo adwokatom można powierzyć również całościową obsługę prawną firmy, przekazując obowiązki wymagające czasu, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia profesjonalistom. Niezależnie od wybranego trybu działania, konsultując rozmaite sprawy z doradcą, zyskuje się spokój, poczucie bezpieczeństwa i komfort podejmowania właściwych decyzji, znając ich prawne i finansowe konsekwencje.