Niektóre wypadki w pracy muszą być zgłoszone! Dowiedz się jakie.

Pracodawcy mają obowiązek chronić swoich pracowników. Aby to zrobić, muszą poprawnie podać informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy ponoszą również prawną odpowiedzialność za zgłaszanie niektórych wypadków i incydentów, chorób zawodowych i określonych niebezpiecznych zdarzeń. Tutaj znajdziesz informacje, które pomogą ci zgłosić wypadek za granicą w pracy .

Co należy zgłosić?

Nie wszystkie wypadki w miejscu pracy muszą być zgłaszane, jednak wszystkie należy zapisać w odpowiedniej, firmowej dokumentacji.

Niektóre z nich są następujące:

 • Złamania (z wyjątkiem palców rąk i stóp),
 • Amputacje,
 • Utrata wzroku lub ograniczenie wzroku,
 • Obrażenia głowy lub ciała,
 • Poważne oparzenia,
 • Utrata przytomności.

Wypadki, które powodują niezdolność pracownika do pracy przez więcej niż siedem kolejnych dni, również muszą zostać zgłoszone. Gdy pracownik nie może pracować dłużej niż trzy kolejne dni, wypadki nie muszą być zgłaszane, ale muszą być odnotowane w firmowej książce wypadków. Zgłaszane są nie tylko wypadki i incydenty, które przytrafiają się pracownikom. Jeśli członek społeczeństwa (nie będący pracownikiem) zostanie ranny i zabrany do szpitala na leczenie w wyniku wypadku lub incydentu, należy to również zgłosić.

Choroby zawodowe

Należy zgłosić następujące choroby zawodowe, ponieważ prawdopodobnie są one spowodowane lub pogorszone czynnikami w miejscu pracy.

 • Zespół cieśni nadgarstka,
 • Ciężkie skurcze dłoni lub ramion,
 • Zawodowe zapalenie skóry,
 • Astma zawodowa,
 • Każda choroba związana z narażeniem na czynnik biologiczny w miejscu pracy.

Niebezpieczne zdarzenia

Są to tak zwane „zdarzenia, które mogą zostać pominięte”. Nie wszystkie z tych zdarzeń muszą być zgłaszane. Oto kilka przykładów takich działań:

Zawalenie się, wywrócenie lub uszkodzenie części nośnych dźwigów i urządzeń dźwigowych.
Zakład lub wyposażenie mające kontakt z napowietrznymi liniami energetycznymi.
Przypadkowe uwolnienie substancji, które może spowodować obrażenia ciała.

Są też przypadki, w których ktoś umarł, stracił przytomność lub został zabrany do szpitala w wyniku narażenia na działanie gazu. Te incydenty muszą zostać zgłoszone.

Jak zarejestrować wypadek w pracy?

Jak wspomniano powyżej, każdy wypadek i obrażenia (bez względu na to, jak niewielkie) w pracy muszą być zapisane w „księdze wypadków”. Wszystkie firmy muszą prowadzić książkę wypadków.

Prowadzenie księgi wypadków ma dwie główne zalety:

1. Zapewnia pracownikowi przydatny zapis tego, co się stało. Można to również wykorzystać, jeśli wspomniany pracownik musi złożyć roszczenie.
2. Pomaga pracodawcy zobaczyć, co dzieje się nie tak w miejscu pracy, umożliwiając mu wprowadzanie zmian, aby zapobiec powtórzeniu się tych samych wypadków.

Jeśli wypadek lub zdarzenie, które się wydarzyło, spełnia powyższe kryteria i musi zostać zgłoszone, sposobem na to jest zgłoszenie online. Osoba odpowiedzialna za zgłaszanie obrażeń może wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia online, który zostanie następnie przesłany do bazy danych.

Polecamy:
https://www.pewnybiznes.info/szybki-rozwod-adwokata/