Marketing przez telefon – w jakich sytuacjach staje się nielegalny?

Telemarketing-17

Przemysł telemarketingowy ma złą sławę z powodu zbyt agresywnej taktyki sprzedaży i zwodniczych praktyk. Choć telemarketing jest świetnym sposobem na dotarcie bezpośrednio do istniejących i potencjalnych klientów, branża ta podlega różnym regułom i przepisom w celu zapobiegania nadużyciom. Na przykład telemarketerzy komercyjni są regulowani ustawami rządowymi, które ustanawiają godziny dostępne do wykonywania telefonów oraz inne wymagania mające na celu ochronę prywatności konsumentów. Przykładowo wykonywanie połączeń w godzinach nocnych jest już praktyką nielegalną.

Telemarketing jest regulowany na poziomie rządowym poprzez ustawę o ochronie konsumentów i zasady sprzedaży telemarketingu. Istnieje również specjalna komisja która jest odpowiedzialna za egzekwowanie tego, czy telefony w marketingu są używane legalnie.

Poniższe zasoby opisują, jak przestrzegać zasad i przepisów dotyczących telemarketingu.

Kiedy marketerzy mogą nawiązywać połączenia marketingowe do osób prywatnych?

Jako telemarketer możesz zadzwonić do każdego, kto wyraził zgodę na otrzymywanie od Ciebie rozmów marketingowych – na przykład przez zaznaczenie pola wyboru. Jeśli zaznaczył, iż nie wyraża zgody na takie działania – jeśli zadzwonisz będzie to nielegalne. Możesz też dzwonić bez zgody na dany numer, jeśli nie jest on wymieniony w tych rubrykach – ale tylko wtedy, gdy osoba ta nie sprzeciwiła się w przeszłości podobnym praktykom. W praktyce oznacza to, że będziesz musiał przeszukiwać większość list połączeń z rejestru. Trzeba także zachować własne listy osób, które sprzeciwiają się otrzymywaniu takim telefonów – każda próba dzwonienia do tych osób w celach marketingowych jest nielegalna. Więcej informacji można znaleźć na stronach o poradach dotyczących marketingu bezpośredniego.

Kiedy marketerzy mogą nawiązać połączenia marketingowe z firmami?

Reguły są takie same jak w przypadku klientów indywidualnych bez względu na to czy sprzedajesz pojedyncze akcesoria czy wielkie fuzje. Możesz zadzwonić do dowolnej firmy, która wyraziła zgodę na Twoje połączenia – na przykład poprzez zaznaczenie pola wyboru. Można również nawiązywać połączenia na żywo z dowolnym numerem biznesowym, który nie jest zarejestrowany, ale tylko wtedy, gdy w przeszłości nie sprzeciwił się jawnie takim telefonom. Należy pamiętać, że niektóre firmy (pojedynczy przedsiębiorcy i ich partnerzy) rejestrują się w bazach danych, a inni (firmy, niektóre partnerstwa i organy rządowe) zarejestrują się w tych online. W przypadku połączeń typu business-to-business (B2B) należy zatem sprawdzić zarówno rejestry telefonicznej, jak i zasoby internetowe, a także własną listę “nie dzwonić”, by wiedzieć kiedy telemarketing tego rodzaju stanie się już nielegalną gierką.

Pamiętaj też, że zawsze trzeba powiedzieć, kto dzwoni z danego numeru telefonu – który zresztą musi być wyświetlany osobie odbierającej połączenie, należy także podać adres kontaktowy lub bezpłatny numer telefonu, jeśli rozmówca zapyta się i poprosi o tego rodzaju informacje.

Źródło: Hurtownie GSM