Jak rozpoznać wzrost wartości marki przedsiębiorstwa?

0df33c256097f4cc8880f99c48572ac9

Wzrost wartości marki przedsiębiorstwa można zidentyfikować wtedy, gdy w normalnych warunkach rynkowych, przy postępującym wzroście ceny produktu opatrzonego daną marką, postępuje jednocześnie wzrost sprzedaży ilościowej danego produktu. Oznacza to, że mimo wyższej ceny, klienci częściej wybierają produkt jednej marki od produktów innych marek. Taka relacja jest charakterystyczna dla produktów luksusowych, gdzie mimo wzrostu ceny następuje wzrost popytu na sprzedawany produkt. Musi tak się jednak dziać bez występowania sytuacji, w której klienci obawiają się dalszych wzrostów cen lub ograniczenia dostępności produktów na rynku.

Kiedy występują zależności opisane wyżej, istnieje klasyczna sytuacja wzrostu wartości marki przedsiębiorstwa. Daje to liczne korzyści dla właściciela marki,prowadzące do:

  • Zwiększenia liczby klientów i w konsekwencjiskali działalności i dochodowości przedsiębiorstwa,
  • Zwiększeniaczęstotliwości użytkowania marki przez dotychczasowych klientów oraz ich lojalności względem marki, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka działalności przedsiębiorstwa i stabilizacjiw rozwoju,
  • Możliwości dywersyfikacji działalności na noweprodukty przy jednoczesnymograniczeniu ryzyka nowej działalności.

Wszystkie te elementy budują wartość marki dla jej właściciela i dla przedsiębiorstwa, któreposługuje się marką w swojej działalności.

Tym niemniejwzrost korzyści płynących z marki nie może się odbyćbez odpowiedniej ochrony prawnej własności intelektualnej jakąjest zarejestrowany znak towarowy. Warto też zadbać o właściwy pomiar wzrostu wartości marki przez realizację okresowej wyceny marki.Wycena marki może być źródłem cennych informacji na temat dynamiki i skali wzrostu wartości marki, a także udziału wartości marki w strukturze aktywów przedsiębiorstwa.