Inwestycja w studnię głębinową

Watermark pompy głębinowe 

Chcesz podłączyć własną studnię głębinową? Czy wiesz o czym musisz pomyśleć jeszcze na etapie planowania inwestycji? Sprawdź, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Próba wydajności studni

Przed oddaniem studni do użytku trzeba sprawdzić jej pracę. Jak to zrobić? Przez minimum godzinę musisz nieprzerwanie pompować wodę z Twojego odwiertu. Intensywność czerpania cieczy powinna koniecznie przekraczać szacunkowe zapotrzebowanie na wodę. Standardowa wydajność wynosi szacunkowo 1 m3/h. Próbne czerpanie wody dodatkowo znacząco ułatwia naturalne ułożenie się warstw filtracyjnych w złożu wodonośnym.

Wykonanie składu i jakości wody

Nie sposób pominąć tego etapu, choć wydaje się z pozoru mało ważny. Po określeniu wydajności studni, musisz ocenić jakość czerpanej wody, szczególnie gdy jej przeznaczenie jest bytowo-gospodarcze. Jakie parametry należy ocenić?

  • zapach,
  • smak,
  • przeźroczystość,
  • twardość,
  • zawartość związków żelaza.

Jeśli podczas wstępnej analizy wyjdzie, że woda musi być uzdatniania, wtedy warto pogłębić wiercenie, aby sięgnąć do warstw wodonośnych położonych niżej lub kupić system do uzdatniania wody.

Uszczelnienie rury osłonowej w trakcie wiercenia odwiertu

Zabezpieczenie rury wodonośnej ma znaczenie wówczas, gdy podejrzewasz, że woda podskórna ma w swoim składzie różnorodne zanieczyszczenia chemiczne bądź też biologiczne.

Zabezpieczenie przewodu elektrycznego, który zasila silnik w pompie głębinowej

Dostępne w sklepie Watermark pompy głębinowe to serce całej instalacji. Podczas montażu takiego urządzenia należy zwrócić uwagę na to, by przewód elektryczny został odpowiednio zabezpieczony przed naprężeniami rozciągającymi.

Instalacja zaworu zwrotnego za filtrem rurowym

W sytuacji, gdy za filtrem rurowym nie zainstalowano zaworu zwrotnego, w pewnych sytuacjach woda może samoczynnie powracać do studni. Dobrze się przed tym zabezpieczyć, ponieważ uruchomienie pompy głębinowej stanie się możliwe tylko przy użyciu ręcznej pompy tłokowej bądź też zbiornika.

Zastosowanie jednofazowej pompy głębinowej zamiast trójfazowej

Uruchomienie pompy głębinowej za każdym razem powoduje chwilowe lecz duże obciążenie instalacji prądem. Z reguły wartość ta jest nawet do pięciu razy większa niż tzw. prąd rozruchowy. Znajdujące się w ofercie Watermark pompy głębinowe o jednofazowych silnikach i mocy rzędu 1-1,5 kW, przy rozruchu każdorazowo pobierają prąd o natężeniu o wartości ok. 20-30 A czyli o wiele mniej niż pompy głębinowe trójfazowe.

Umieszczenie hydroforu jak najbliżej punktów czerpania

Nie ulega wątpliwości, że hałas powodowany przez hydrofor bywa uciążliwy, ale jego  obecność warunkuje prawidłowe działanie studni. Ten problem łatwo rozwiązać instalując urządzenie w studzience zewnętrznej, która powinna zostać zainstalowana nad studnią główną.

Zabezpieczenie odcinków doprowadzających wodę przed zamarzaniem

Z założenia każda rura znajdująca się na zewnątrz budynku powinna być na głębokości przynajmniej 1,5 metra, lecz dodatkowo warto pokryć ją warstwą izolacji termicznej. Jest to istotne na tych odcinkach, na których rury ułożone są płytko.